Høring af udkast miljøgodkendelse på Høsten Teglværksvej 32, 4690 Haslev

Højlandsgården I/S har ansøgt om § 16 a stk. 1 miljøgodkendelse efter reglerne i Husdyrbrugloven til kvægproduktionen på Høsten Teglværksvej 32, 4690 Haslev.

Udkastet er udarbejdet efter Husdyrbruglovens § 16a stk. 1.

Udkastet til miljøgodkendelse omfatter godkendelse efter nye regler jf. § 16 a af den eksisterende
kvægproduktion på ejendommen samt optimere driften i de eksisterende stalde og etablere en løbegård med læskur.
Med det ansøgte vil produktionen fremover blive reguleret ud fra antal kvadratmeter
produktionsareal fremfor antal dyreenheder (DE). Der sker altså ikke produktionsmæssige ændringer med det ansøgte.

Du kan læse udkastet nedenfor under bilag.

Inden der træffes endelig afgørelse i sagen, er udkastet sendt i 30 dages høring hos ansøger, øvrige parter,

matrikulære naboer, samt naboer indenfor det beregnede lugtkonsekvensområde med en radius på 329 meter.

Eventuelle bemærkninger skal være skriftlige og sendes på e-mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller pr. post til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9,4690 Haslev.

Fristen for at komme med bemærkninger til udkastet er den 26. juli 2020.

Opdateringsdato: 25.06.2020 - 11:30

Høring

Start tidspunkt: 25.06.2020 - 11:30
Høringsfrist: