Høring af udkast til miljøgodkendelse på Terslev Skolevej 26, 4690 Haslev

Faxe Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse efter stipladsmodellen til udvidelse af slagtesvineproduktionen på Terslev Skolevej 26. 4690 Haslev. Udkastet er udarbejdet efter Husdyrbruglovens § 16a.

Udkastet til miljøgodkendelse omfatter udvidelse af slagtesvineproduktionen på adressen, herunder opførelse af en ny stald i forlængelse af den eksisterende stald samt opførelse af to nye gyllebeholdere og en kornsilo. Et lignende projekt blev miljøgodkendt i 2015, men ejer ønsker fremover produktionen reguleret efter stipladsmodellen, hvorfor der er ansøgt på ny.

Du kan læse udkastet nedenfor under bilag.

Inden der træffes endelig afgørelse i sagen, er udkastet sendt i 30 dages høring hos ansøger, øvrige parter, matrikulære naboer, samt naboer indenfor det beregnede lugtkonsekvensområde med en radius på 907 meter.

Eventuelle bemærkninger skal være skriftlige og sendes på e-mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller pr. post til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Fristen for at komme med bemærkninger til udkastet er den 14. april 2019.