Høring af udkast til § 16a miljøgodkendelse efter stipladsmodellen på Freerslev Overdrevsvej 2 A, 4690 Haslev

Faxe Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse efter stipladsmodellen af husdyrproduktionen på Freerslev Overdrevsvej 2 A, 4690 Haslev.

Udkastet er udarbejdet efter Husdyrbruglovens § 16a.

Udkastet til miljøgodkendelse omfatter udelukkende en overgang fra regulering af produktionen på ejendommen efter antal dyreenheder til regulering efter antal kvadratmeter produktionsareal.

Der sker dermed ingen bygningsmæssige ændringer med det ansøgte.

 

Du kan læse udkastet nedenfor under bilag.

Inden der træffes endelig afgørelse i sagen, er udkastet sendt i 30 dages høring hos ansøger, øvrige parter,

matrikulære naboer, samt naboer indenfor det beregnede lugtkonsekvensområde med en radius på 1448 meter.

Eventuelle bemærkninger skal være skriftlige og sendes på e-mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller pr.

post til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9,4690 Haslev.

Fristen for at komme med bemærkninger til udkastet er den 20. juni 2020.

 

Opdateringsdato: 29.06.2020 - 10:40

Høring

Start tidspunkt: 19.05.2020 - 16:00
Høringsfrist: 19.05.2020 - 15:45