Høring - Nedklassificering af en strækning af de offentlige vandløb Slimminge Å og Turøgårdløbet

Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg har på deres møde den 25. september 2019 besluttet at nedklassificere en strækning af de offentlige vandløb Slimminge Å og Turøgårdløbet.

Høringsperioden er 4 uger fra offentliggørelsen af forslaget. Det betyder, at vi skal have eventuelle bemærkninger senest den 5. november 2019. Bemærkninger til forslaget indsendes skriftligt til Faxe Kommune, Natur & Miljø, på mail naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Opdateringsdato: 08.10.2019 - 22:04

Høring

Start tidspunkt: 08.10.2019 - 10:30
Høringsfrist: 05.11.2019 - 23:45