Høring om ny trafikhandlingsplan i Faxe Kommune

Faxe Kommune er i gang med at udarbejde en ny trafikhandlingsplan, som skal gælde for den kommende 4 årige periode fra 2021 - 2024.

Trafikhandlingsplanen omfatter en kortfattet status af de trafikale forhold i Faxe kommune, samt en beskrivelse af målsætninger og de indsatser, der er nødvendige for at forbedre de mest aktuelle trafikale udfordringer i forhold trafiksikkerhed og tryghed i trafikken. I forbindelse med udarbejdelsen af planen har der været særligt fokus på uheldsbekæmpelse, borgerhenvendelser, samt tryghed på skoler og skoleveje.

Som noget nyt er planlægningen af nye stier ligeledes indarbejdet i trafikhandlingsplanen. Tidligere lå denne planlægning i cykelstrategien.

Hvis du har bemærkninger til trafikhandlingsplanen kan de sendes til Trafikteamet i Center for Plan & Miljø på mail trafik@faxekommune.dk eller til postadressen Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Hvis du har spørgsmål til planen kan de rettes til trafikteamet på telefon 56203040. Fristen for at komme med bemærkninger er den 29. maj 2020.

Opdateringsdato: 28.05.2020 - 08:29

Høring

Start tidspunkt: 07.05.2020 - 12:30
Høringsfrist: 30.05.2020 - 12:30