Idéfase - Solcellepark nord for Karise

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark nord for Karise

Faxe Kommune igangsætter nu kommuneplanlægning og lokalplanlægning for solcellepark nord for Karise. Igangsættelsen sker på baggrund af en konkret henvendelse fra XXX. Projektet forúdsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og lokalplan. På mødet den 27. november 2018 godkendte Plan- og Kulturudvalget at planarbejdet igangsættes https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-27-11-2018

Indholdet i den nye planlægning

Projektområdet ligger mellem jernbanen og Køgevej, syd for Tinghusvej. Proejtket omhandler opstilling af solcellepaneler på stativer på etca. 80 ha stort markareal. solcellepanelerne bliver maksimalt 3,5 meter høje.

Et forsalg til kommuneplantillæg vil udlægge området til tekniske anlæg, herunder solenergianlæg.

Lokalplanforslaget skal sikre at områdets indretning, herunder bl.a. placering, omfang og udformning af solcelleanlægget, tranformatorstation samt vejadgang og afskærmende beplantningsbælter.

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning. Du kan blandt andet indsende idéer og forslag til områdets afgrænsning, anlæggets udformning, beplantning mv.

Det videre forløb

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest mandag den 12. februar 2019. Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk. Du kan også sende et brev til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen inden Byrådets endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan solcelleparken etableres.

Spørgsmål til planlægningen kan rettes til Camilla Dencker på tlf.: 5620 3019 eller e-mail plan2@faxekommune.dk.