Klima-, miljø- og naturpolitik

Indkaldelse af ideer og forslag til en ny, samlet klima-, miljø- og naturpolitik.

Som opstart til arbejdet med at udarbejde en ny, samlet klima-, miljø- og naturpolitik indkaldes bemærkninger, ideer, forslag og synspunkter, da vi gerne vil høre din mening om, hvad en klima-, miljø- og naturpolitik bør indeholde - og hvordan processen bør være.

Til eventuel hjælp herfor har vi udarbejdet et debatoplæg, hvori vi kort har beskrevet overordnede globale og lokale problemstillinger, anført links, hvor du kan finde flere oplysninger og stillet forskellige spørgsmål, som vi håber kan udgøre grundlaget for dine bemærkninger. Vi har også anført relevante verdensmål, så vi kan forsøge at se vores egen lokale indsats i en global sammenhæng.

Debatoplægget om klima-, miljø- og naturpolitikken er fremlagt i offentlig høring i perioden 5. december 2019 – 15. marts 2020.

I høringsperioden afholdes der offentligt møde tirsdag 4. februar 2020, kl. 19-22 i Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev. Alle interesserede er velkomne.

Dine bemærkninger, ideer, forslag og synspunkter vil vi gerne have tilsendt senest 15. marts 2020. Send en mail til kommunen@faxekommune.dk eller send et brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne bemærkninger indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af forslag til klima-, miljø- og naturpolitik. Forslaget kommer efterfølgende i høring, hvor du får mulighed for at komme med yderligere bemærkninger.

Den politiske behandling er sket på to møder i Teknik & Miljøudvalget, henholdsvis 27. november 2019, sag nr. 161 og 27. marts 2019, sag nr. 41.

Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte Poul Jensen, tlf. 23 64 41 14, e-mail pojec@faxekommune.dk.

 

Opdateringsdato: 15.06.2020 - 15:35

Høring

Start tidspunkt: 05.12.2019 - 15:30
Høringsfrist: 16.03.2020 - 00:15