Offentlig høring af åbning af drænstræk ved Fuglsang

To borgere har efter en afværgeforanstaltning med opgravning af dræn søgt om reguleringstilladelse til af lade dræn være åbent og etablere sandfangsbrønd ved Fuglsang nord for Faxe Ladeplads.

Faxe Kommune ønsker at meddele en lovliggørende tilladelse til åbning af dræn efter en afværgeforanstatlning for at få overfladevand væk fra en grundvandsboring. Vandløbet er placeret ved Fuglsang nord for Faxe Ladeplads.

Faxe Kommune har udarbejdet en projektbeskrivelse, som hermed sendes i høring.

 

Høring

Tillæget sendes i fire ugers offentlig høring frem til den 30. juli 2020.

Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Opdateringsdato: 02.07.2020 - 16:12

Høring

Start tidspunkt: 02.07.2020 - 14:00
Høringsfrist: 31.07.2020 - 00:00

Kontaktinformation