Offentlig høring af brinksikring i Vivede Mølleå ved Vivede Møllehuse

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning om brinksikring af Vivede Mølleå over ca. 20 meter, hvor vandløbet har arbejdet sig mod et hus, som nu står ca. 1 meter fra kronekant. 

Brinksikringen udføres med natursten af varierende størrelse oven på et lag af geotextil. Projektejer er den private lodsejer. 

 

Høring

Faxe Kommune sender projektet i fire ugers offentlig høring frem til den  29. juli 2020. Udover projektbeskrivelsen sendes et screeningsskema til VVM-vurderingen også i høring. 

Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Opdateringsdato: 01.07.2020 - 19:27

Høring

Start tidspunkt: 01.07.2020 - 19:00
Høringsfrist: 30.07.2020 - 00:15

Kontaktinformation