Pumpestation projektområde

Offentlig høring af pumpeanlæg

Pumpeanlægget skal aflede vand fra et mindre markopland samt fra en del af Søndergårdsvej. Vandet ledes til et åbent vandløb i Stubberup Skov.

Faxe Kommune ønsker at give tilladelse til et pumpeanlæg til at videreføre drænvand samt vejafvanding fra en mindre del af Søndergårdsvej øst for Faxe. Pumpeanlægget ønskes etableret, da et mindre skovstykke er det laveste punkt i terrænet, og vandet kan derfor ikke afledes ved naturligt fald i vandløb eller dræn fra området. 

 

Høring:

Udkast til tilladelsen sendes i fire ugers offentlig høring frem til den 19. maj 2020.

Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 15:03

Høring

Start tidspunkt: 21.04.2020 - 19:00
Høringsfrist: 20.05.2020 - 00:15