Offentlig høring af sandfang i Hovmosen

Faxe Kommune fremmer et projekt om etablering af et sandfang i Vester Egede løbet i udkanten af Hovmosen. Sandfanget skal reducere den store sandtransport i Vester Egede løbet og i Suså.

Faxe Kommune ønsker at meddele tilladelse til et sandfang i udkanten af Hovmosen. Sandfanget skal etableres i Vester Egede løbet, som løber til den genslyngede del af Suså i Hovmosen. Projektområdet omkring sandfanget er beskyttet som fersk eng efter natubeskyttelseslovens § 3. 

Faxe Kommune har udarbejdet et udkast til en tilladelse efter vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

 

Høring:

Tillæget sendes i fire ugers offentlig høring frem til den 20. maj 2020.

Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 15:03

Høring

Start tidspunkt: 22.04.2020 - 17:30
Høringsfrist: 21.05.2020 - 00:15

Kontaktinformation