Offentlig høring af sandfang i Mosebølle Bæk

Faxe Kommune ønsker at lave et sandfang i Mosebølle Bæk nord for Præstøvej. Sandfanget skal reducere den store sandtransport i vandløbet og reducere behovet for oprensninger på strækningen.

 

Faxe Kommune ønsker at meddele tilladelse til et sandfang i Mosebølle Bæk, og har derfor udarbejdet et udkast til en tilladelse efter vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring:

Udkastet sendes i fire ugers offentlig høring frem til den 31. juli 2020

Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Opdateringsdato: 03.07.2020 - 13:53

Høring

Start tidspunkt: 03.07.2020 - 13:30
Høringsfrist: 01.08.2020 - 00:15

Kontaktinformation