Offentlig høring af vandløbsprojekt i Hulhøjbækken og Faxe Å

Lystfiskerforeningen har indsendt projektforslag om udlægning af i alt tre gydebanker i hhv. Hulhøjbækken og Nedre Faxe Å. Gydebankerne udlægges for at forbedre gydeforholdene for Havørred samt forbedre de fysiske forhold i vandløbene.

Projektforslaget bygger på erfaringer fra elfiskeri i de to vandløb i sommeren 2020, samt forslag til fysisketiltag fra DTU-Auqa.
Det ønskes at udlægge en gydebanke i Hulhøjbækken, hvor hulhøjstien krydser vandløbet. Derudover ønskes det at udlægge to gydebanker i Nedre Faxe Å, en nedstrøms Borreshovedvej st. 5558 og en ved Hylleholdtvej 31, st. 7400.

Offentlig høring:

Tillægget sendes i otte ugers offentlig høring frem til 2. april 2021

Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Opdateringsdato: 15.06.2021 - 12:02

Høring

Start tidspunkt: 05.02.2021 - 13:30
Høringsfrist: 02.04.2021 - 12:30

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø 

Vandløbsteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00