Opstart af revurdering af miljøgodkendelse og spildevandstilladelse – Royal Unibrew A/S

Faxe Kommune tager miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen til Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1, 4640 Faxe, op til revurdering.

I december 2019 offentliggjorde EU-Kommissionen BAT-konklusionen for fødevarer, drikkevarer og mælk (FDM). Når en BAT-konklusion offentliggøres skal kommunen revurdere miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen, for de virksomheder, der er omfattet af de relevante listepunkter. På den baggrund tager Faxe Kommune nu Royal Unibrews miljøgodkendelse og spildevandstilladelse op til revurdering.

Royal Unibrew brygger øl og tapper sodavand.

Revurderingen kan føre til ændring af vilkår i miljøgodkendelse og spildevandstilladelse.

Enhver har ret til at se sagen akter, med de begrænsninger der fremgår af miljøoplysnings- og offentlighedsloven, samt komme med kommentarer.

Frem til den 10. marts 2020 er det muligt, at anmode om, at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette forelægger. Efter udkastet er modtaget, har man en frist på 2 uger til at kommenterer det.

Kommentarer og henvendelse om at se sagen akter eller at få tilsendt udkast til afgørelse, skal rettes til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, via e-boks eller pr. mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Opdateringsdato: 15.06.2020 - 15:35

Høring

Start tidspunkt: 11.02.2020 - 15:30
Høringsfrist: 10.03.2020 - 23:45

Kontaktinformation