5.-10. klasse kommer tilbage i skole på mandag den 10. maj

Så er det atter blevet muligt med fysisk fremmøde for eleverne i 5. - 10. klasse. Det sker fra mandag den 10. maj.

Heldigvis går det godt med at holde pandemien i skak, så samfundet åbner nu yderligere op. 

Fra den 6. maj må eleverne fra og med 5. klasse igen møde mere eller mindre almindeligt fysisk frem i skolen. 
Her hos os i Faxe Kommune bruger personalet på skolerne fredagen til at forberede det store rykind, som så begynder mandag den 10. maj. 

Lærere og pædagoger glæder sig.  

Undervisning ved fysisk fremmøde vil være: 

- Alle dage vil mødetiden fortsat være 8.00-13.30

- SFO og klubber åbner også normalt op mandag den 10. maj 2021

Opfordring til covid-19 test

Vi opfordrer kraftigt til, at alle elever lader sig teste ofte, gerne hen over weekenden så ens negative test er under 72 timer gammel ved fremmøde mandag morgen. 

Vi gør opmærksom på at åbningstiderne for de kommunale kviktestscentre er blevet udvidet med ekstra åbningsdage. Samtidig er kapaciteten på testcentrene blevet udvidet for at minimere ventetiden.

Du kan finde teststeder og åbningstider lige her. 

Elever over 12 år har fortsat mulighed for at blive testet på skolen.

I aldersgruppen op til 15 år forudsætter kviktest et skriftligt samtykke fra forældrene. 

Hvordan er det lige med den "automatiske nedlukning?

Vi kan komme i en situation, hvor det bliver nødvendigt at måtte lukke skoler ned. I tilfælde heraf vil alle blive informeret herom hurtigst muligt, og undervisningen vil omlægges til virtuel undervisning hjemme.

To scenarier kan betyde nedlukning af skoler:

1. Kommunens eller sognets smittetal rammer et niveau, hvor automatisk nedlukning enten er påbudt eller den kommunale krisestab træffer beslutning herom. 

2. Hvis et lokalt smitteudbrud påvirker medarbejderstabens mulighed for fremmøde i et omfang, der gør at den normale drift ikke er mulig. Her træffes beslutning om nedlukning i samarbejde med centerchefen.

Sundhedsfaglige retningslinjer

• Alle skolerne arbejder ud fra klassen som største enhed – det vil sige, at der altid undervises inden for den enkelte klasse og ikke på tværs af klasser. 

• I frikvarterer er eleverne ligeledes opdelt i klasser – og klasserne får her afmærkede/aftalte områder at lege på.

• I SFO-tiden opdeles børnene i mindre grupper og som udgangspunkt også klassevis – dog vil der undtagelsesvis være tilfælde, hvor det i ydertimerne ikke vil være mulighed for at opretholde denne opdeling.

 

For at passe bedst muligt på hinanden og så vidt muligt undgå at skulle foretage nedlukning af skolerne gentager vi et stort ønske om, at alle fortsat husker og følger de sundhedsfaglige retningslinjer:

• Husk god håndhygiejne

• Husk afstand

• Overhold og følg i øvrigt skolernes anvisninger omkring opdeling af elever, aflevering/hentning af børn udenfor osv.

Opdateringsdato: 05.05.2021 - 22:04