Borgmesterens brev til regionsrådet om kollektiv trafik

Borgmester Ole Vive har på byrådets vegne skrevet til Region Sjællands regionsråd i forbindelse med foreslåede besparelser på den kollektive trafik i Region Sjælland. Læs brevet her.

Vi har i Faxe Kommune med forundring og bekymring læst om de foreslåede besparelser på kollektiv trafik i Region Sjælland. Såvel de forslag, som stiller væsentlige forringelser i Faxe Kommune i udsigt, som udsigten til en sådan ændring midt i et budgetår, skuffer dybt. Region Sjælland svigter med disse forslag sin opgave med at skabe sammenhæng i regionen, og begrænser samtidig de unges mulighed for at vælge de relevante og nødvendige uddannelser på tværs af regionen.

I forbindelse med omlægning af trafikken og oprettelse af R-busnettet i 2010 mistede Faxe Kommune 7 busruter. Nok fik kommunen i stedet 2 R-busruter samt en A-buslinje, men den østlige del af kommunen, blev i store træk fjernet fra rutenettet. Den regionale medfinansiering af ruten mellem Karise og Haslev, blev efter et par år ligeledes trukket tilbage.

Ved ændringen i Lov om Trafikselskaber overtog Region Sjælland ruten mellem Faxe By og Haslev. Det har lige siden arbejdet med Trafikplan 2013 blev påbegyndt været forudsat, at ruterne 263 og 440R skulle sammenlægges til én rute Ringsted-Haslev-Faxe – Senest ved køreplanskift december 2019 i forbindelse med elektrificering af Lille Syd. Dette er specifikt indskrevet i Trafikplan 2016, og er efter vor opfattelse blevet bekræftet ved møder med bl.a. koncerndirektør Per Bennetsen.

I tiltro til denne aftale, etablerer Faxe Kommune i 2019 en ny busterminal ved Haslev Station for at sikre optimale forhold for buspendlere, der skal videre med tog mod hovedstadsområdet. Dette sker med tilskud fra Trafikstyrelsen, og er bl.a. initieret af Region Sjællands eget ”Parkér & Rejs-projekt”, hvor Haslev Station er ét af de specifikke udviklingsprojekter. Stoppesteder langs ruten er også blevet opgraderet med buslommer og læskure. Enhver tale om forringelser i tilbringer trafikken til Haslev er derfor uforståelig.

Lige siden regionen overtog linje 263, som en del af linje 440R, har der været løbende dialog omkring opgradering af ruten. Reelt er strækningen Faxe-Haslev-Ringsted da også i dag én rute, blot med den teknikalitet, at hver anden bus til og fra Ringsted skilter om i Haslev - Passagererne mærker intet, men bliver blot siddende og oplever én, sammenhængende rejse.

Linje 630R Faxe Ladeplads-Faxe By-Næstved er den ene af de ruter, der var tilbage i Faxe Kommune efter omlægningen i 2010. Den er en livsnerve i den øst-vestgående regionale kollektive trafik, og er af afgørende betydning for de stadigt flere, der skal til og fra arbejde og uddannelse Næstved og Slagelse. Det vil derfor være en voldsom forringelse, hvis ruten afkortes til Faxe Syd Station.

Byrådet i Faxe Kommune forventer derfor de foreslåede besparelser fjernet, og jeg står naturligvis til rådighed i den fortsatte dialog.

Med venlig hilsen

Ole Vive
Borgmester

Opdateringsdato: 17.09.2018 - 14:25

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din NemID klar.