Solfangere

Byrådet ser på stort bidrag til CO2-reduktion

Borgmester Ole Vive "tænder" første etape af Bregentveds solcellepark ved Sydmotorvejen tirsdag den 19. juni. Byrådet besøger solcelleparken for at se og høre om Bregentveds klimaindsats.

Med Bregentveds samlede indsats inden for sol- og vindenergi, kommunens egen klimaindsats og flere andre virksomheders og borgeres klimasatsninger rykker Faxe Kommune tættere på målet om at være CO2-neutral.

Tirsdag den 19. juni besøger Faxe Kommunes byråd Bregentveds seneste skud på stammen, den første etape af en cirka 28 hektar stor solcellepark mellem Sydmotorvejen og Vordingborgvej nord for Haslev.

Yderligere anlæg planlægges

Ud over denne solcellepark har Bregentved tre andre under planlægning:

96 hektar nord for Freerslev, 69 hektar øst for Høsten Torp og 32 hektar ved Langesnave - sammenlagt knap 200 hektar solceller.

Faxe Kommune forventer at sende planforslag i høring for disse anlæg i sensommeren i år.

Markant CO2-reduktion

I december 2016 blev Turebylille Vindmøllepark med fem vindmøller indviet.

Hvis lokalplanprocessen ikke betyder ændringer i planerne, så vil solcelleparkerne - fuldt udbygget - samt Bregentveds vindmøller, samlet set mindske CO2-udledningen med cirka 137.000 tons om året, oplyser Bregentved.

Ifølge kommunens seneste rapport om CO2-udledning, fremgår det at Faxe Kommune som geografisk område i 2015 udledte 280.000 tons CO2 om året.

Siden da har Faxe Kommune energirenoveret og reduceret antallet af offentlige kvadratmeter via ejendomsstrategien og ad den vej reduceret kommunens basisudledning markant. Ubrugte bygninger er solgt eller revet ned, og eksisterende bygninger er bragt op i højere energiklasser. Samlet set vurderer kommunen, at det giver en varig, årlig reduktion på godt 500 tons CO2.

Således vil kommunen som geografisk område gå fra en CO2-udledning på 280.000 tons CO2 i 2015 til godt 140.000 tons, når Bregentveds anlæg er fuldt udbygget.

En ganske betydelig reduktion, når man ser på tallet for 2008, som var på 450.000 tons CO2 for Faxe Kommune som geografisk område.

Borgermøde om solcelleparker

- Jeg synes, vi kan være stolte af, at Bregentved er gået ind i en måde at drive landbrug og virksomhed på, som i den grad er et bidrag til klimaløsningen, siger borgmester Ole Vive.

Også formanden for Plan & Kulturudvalget, René Tuekær, glæder sig over det markante bidrag, Bregentveds grønne profil udgør i forhold til CO2-udledningen.

René Tuekær og Plan & Kulturudvalget har på baggrund af flere forespørgsler om solcelleparker i kommunen foranlediget en proces, hvor borgerne i kommunen kan komme med idéer og forslag til placeringen af fremtidige solcelleparker.

- Bregentved er én af de landbrugsvirksomheder, som har volumen til for alvor at gøre en forskel. Det er der andre aktører i kommunen, som også har. Derfor er dialog om placering vigtig. Det er en dialog, vi ønsker at have med borgerne, siger René Tuekær.

Han henviser til, at Faxe Kommune inviterer til borgermøde om netop solcelleparker torsdag den 28. juni på Rolloteket i Faxe klokken 19-21.

Opdateringsdato: 02.11.2018 - 16:07