Dele af beskæftigelsesindsatsen lukkes ned

Nyt inden for beskæftigelsesområdet for perioden fra 21. december og frem til 31. januar.

Dele af beskæftigelsesindsatsen lukker ned fra mandag den 21. december og frem til 31. januar.

Det betyder, at der fra mandag og frem til 31. januar 2021 ikke kan etableres virksomhedspraktikker og løntilskud i virksomheder.

Faxe Forskønnelse som er Faxe Kommunes straksaktiveringsprojekt lukker ned.

Eksisterende praktikker og løntilskud kan fortsætte, såfremt dette kan foregå forsvarligt, og hvis du - som er i sådan et tilbud - er enig heri.

Uddannelse med fysisk fremmøde kan kun iværksættes ved arbejdsgivererklæring om mulighed for efterfølgende ansættelse i ordinær beskæftigelse.

Pligten til at stå til rådighed og deltage i kontaktforløb er dog fortsat gældende.

Opdateringsdato: 18.12.2020 - 13:49