Ekspropriation til tunnelen i Karise

Ekspropriation til anlæg af tunnel under jernbanen med tilhørende stianlæg mellem Møllevej og Solager-vej/Solparken i Karise. Der er åstedsforretning den 17. december.

Byrådet har vedtaget at skabe en trafiksikker forbindelse for de bløde trafikanter, som færdes mellem den sydlige og østlige del af Karise med byens skoler, idrætshal med videre.

Derfor sætter vi nu ekspropriation i værk til etablering af tunnel under jernbanen med tilhørende stianlæg mellem Møllevej og Solagervej/Solparken i Karise.

Vi afholder åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriationen, så vi overtager de nødvendige arealer og rettigheder.

Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje med videre).

Åstedsforretningen afholdes mandag den 17. december 2018, som angivet nedenfor:

• Kl. 10.00: Lb.nr. 1 - matr.nr. 10m Karise By, Karise, beliggende Solagervej 26, 4653 Karise
• Kl. 11.00: Lb.nr. 2 - matr.nr. 10ap Karise By, Karise, beliggende Solparken 1-32, 4653 Karise
• Kl. 13.00: Lb.nr. 3 - matr.nr. 10ao Karise By, Karise, beliggende Møllevej 13, 4653 Karise
• Kl. 14.00: Lb.nr. 4 - matr.nr. 10y Karise By, Karise, beliggende Møllevej 8, 4653 Karise

Under åstedsforretningen besigtiger vi de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises over for ejere og brugere.
Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen - eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen - fremsætte bemærkninger, indsigelser med videre til projektet.

Ejere af ovennævnte ejendomme har er fået et brev om åstedsforretningen. Men alle med retlig interesse - for eksempel hvis man er lejer i en naboejendom - kan møde op.

Arealfortegnelse, kortmateriale med videre ligger til gennemsyn på Bibliotek/Borgerservice Faxe, Rådhusvej 4, 4640 Faxe indtil afholdelse af åstedsforretningen den 17. december 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Faxe Kommune, John Birkegaard, e-mail: jobi@faxekommune.dk, mobil: 61720927.

Opdateringsdato: 16.11.2018 - 10:44