Faxe kommune har fået flere i fleksjob

Faxe Kommunes Beskæftigelses & Integrationsudvalgs beslutning om at investere i flere sagsbehandlerne på fleksjobområdet har båret frugt.

I maj 2018 besluttede Beskæftigelses- & Integrationsudvalget at ansætte tre ekstra sagsbehandlere til fleksjobområdet. Det betyder, at Jobcenteret gik fra at have tre sagsbehandlere på området til i dag at have 6 sagsbehandlere.

Formålet med ansættelsen af de tre ekstra sagsbehandlere er, at give borgere, der er visiteret til et fleksjob, en mere håndholdt og intens indsats for at komme ind på arbejdsmarkedet. 

Investeringen har vist sig at være en stor succes. Antallet af borgere, der er kommet i fleksjob, er steget som følge den håndholdte indsats. Økonomisk er det også en succes for Faxe Kommune, da besparelsen ved at få borgerne ud i fleksjob er væsentlig større end udgiften til de tre ekstra sagsbehandlere.  

- Jeg er meget glad for, at udvalgets beslutning om at ansætte flere sagsbehandlere har hjulpet flere borgere væk fra arbejdsløshed og ind på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for borgernes livskvalitet at være en del af arbejdsstyrken. Og med den faldende ledighed vi ser i disse år, har samfundet også brug for al kvalificeret arbejdskraft, siger Bente Abrahamsen, formand for Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

På baggrund af successen fra beskæftigelsesområdet er der mere i støbeskeen. 
I forbindelse med budget 2020, som der er indgået forlig om, er der afsat midler til hyppigere målrettet opfølgning på sygedagpengeområdet. Der er også oprettet en task force, som vil arbejde på tværs af dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælpsområderne.
Hensigten er, at borgerne oplever en koordineret indsats, samt at de fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.  

Fakta:

•    Antallet af borgere, der er kommet i flexjob, er steget fem procentpoint mere, end hvis Faxe Kommune ikke havde investeret i flere sagsbehandlere på flexjobområdet. 
•    Antallet af borgere på ledighedsydelse er faldet med 8 procent, mod en forventet stigning på 18 procent uden investeringen. 
•    Udgifterne til flexjob er steget med 4,4 millioner kroner. Men udgiften til ledighedsydelse er faldet med 7,8 millioner kroner. 
•    Samlet betyder investeringen et overskud på 1,9 millioner kroner, når der tages højde for udgiften til de tre ekstra sagsbehandlere.
 

Opdateringsdato: 29.10.2019 - 09:00