Faxe Kommune indgår samarbejdsaftale med Veterancentret

Bente Abrahamsen, formand for Beskæftigelses & Integrationsudvalget i Faxe Kommune, glæder sig over, at samarbejdsaftalen med Veterancentret kan styrke arbejdet med at støtte danskere, der har været udsendt til verdens brændpunkter.

Faxe Kommunes veteranpolitik blev vedtaget i byrådet den 10. september 2020.

Veteranpolitikken angiver de generelle principper og de overordnede målsætninger for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende i Faxe Kommune.

Faxe Kommune kan og vil gøre meget for at anerkende og støtte veteraner, der er bosat i kommunen. For at understøtte dette arbejde, har Faxe Kommune nu indgået en samarbejdsaftale med det nationale Veterancenter.

- Jeg er utrolig glad for, at Faxe Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Veterancentret. De mænd og kvinder, som, på vegne af Danmark, yder en stor indsats i verdens brændpunkter, fortjener en anerkendende, støttende og helhedsorienteret indsats før, under og efter en udsendelse - jeg er sikker på, at vi med denne aftale, er med til at styrke det arbejde i Faxe Kommune, udtaler Bente Abrahamsen, formand for Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Med samarbejdsaftalen etableres et mere formelt partnerskab med Veterancentret, som skal styrke Faxe Kommunes viden om og indsigt i de udfordringer og behov, som er kendetegnende for veteraner og deres familier.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har indgået en samarbejdsaftale med Faxe Kommune. Med aftalen udbygger vi samarbejdet på veteranområdet og styrker dermed indsatsen overfor veteranerne, der har gjort en særlig indsats og fortjener en særlig støtte og anerkendelse. Det er en god dag for veteranerne i Faxe Kommune, siger oberst og chef for Veterancentret, Søren Andersen.

Veterancentret kan blandt andet bruges som sparringspartner, når der er behov for hjælp til af koordinere et forløb for en udfordret veteran. De kan informere om, hvordan den kommunale sagsbehandling bliver påvirket, når en veteran indgår i forsvarets rehabiliteringsforløb, samt rådgive og støtte, når veteraner skal udvikles eller afklares i forhold til muligheder på arbejdsmarkedet.

Faxe Kommune har 241 registrerede veteraner bosat i kommunen. Jobcenter Faxe har en veterankoordinator ansat, som har indsigt i de særlige udfordringer, som veteraner og deres familier kan opleve efter endt tjeneste.

Opdateringsdato: 27.01.2021 - 15:40