Forbud mod besøg på plejecentre, plejeboliger og bosteder

Fra i dag 18. marts 2020 er der udstedt forbud mod besøg fra pårørende på en række steder inden for sundheds- og socialområdet

Det er udviklingen i coronasituationen, der har medført, at Styrelsen for Patientsikkerhed i dag har udstedt forbud mod besøg fra pårørende.

Forbuddet gælder:

  • Kommunale og private plejehjem/plejecentre
  • Kommunale og private aflastningspladser
  • Kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer 
  • Kommunale og private bosteder

Undtagelser

Der er visse undtagelser fra forbuddet.
Forbuddet gælder for eksempel ikke besøg i kritiske situationer, hvis man er nær pårørende. 

Ved en kritisk situation forstås for eksempel:

  • Et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person
  • Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn
  • Lignende særligt tungtvejende grunde

Får man undtagelsesvist lov til at komme på besøg som pårørende, skal man altid følge personalets anvisninger for besøget - herunder anvisninger om hvor, man må gå ind, hvor man må opholde sig under besøget og hvilke værnemidler, man eventuelt kan blive bedt om at tage på.

Opdateringsdato: 18.03.2020 - 13:25