Forlænget sagsbehandlingstid for ydelsesområdet og begrænset telefonisk træffetid

Faxe Kommune er skiftet til et nyt IT System KY (Kommunernes Ydelsessystem). Det nye system skal bruges i alle landets kommuner. Systemet består af et fagsystem til kommunen og en selvbetjeningsløsning til borgerne. Overgangen til det nye ydelsessystem betyder desværre, at der pt. opleves forlænget sagsbehandlingstid på ydelsesområdet. Vi arbejder alle målrettet og hurtigt, for at nedbringe sagsbehandlingstiden og den sagspukkel overgangen til et nyt systemet har givet.  

Følgende ydelser påvirkes af forlænges sagsbehandlingstid:

  • Uddannelseshjælp
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
  • Ledighedsydelse
  • Fleksløntilskud
  • Enkeltydelser
  • Sager om løntilskud til virksomheder m.m.
  • Ressourceforløbsydelse
  • Dansk bonus

Man kan fortsat søge om forsørgelse og enkeltydelser m.m. i perioden, men der vil også være en forlænget sagsbehandlingstid på nye ansøgninger. Borgere kan ansøge om forsørgelsesydelser og enkeltydelser på www.borger.dk.

Selvom sagsbehandlingstiden er forlænget, er det fortsat vigtigt, at du som borger eller arbejdsgiver overholder de angivne tidsfrister, da det ellers kan have betydning for din berettigelse til en ydelse.

Har du brug for hjælp til den digitale ansøgning til forsøgerydelse eller enkeltydelse, kan du altid henvende dig i Jobcenteret og få hjælp til din ansøgning i den nye selvbetjeningsløsning.

Ud over den forlænget sagsbehandlings tid vil der i perioden fra den 13. december 2021 og resten af året, være begrænset telefonisk træffetid. Telefontiden til ydelsesmedarbejderne vil være mandag-fredag i tidsrummet kl. 9.00-11.00. Ved akutte henvendelser uden for træffetiden kan Jobcenteret kontaktes ved at sende en mail til til jobcenter@faxekommune.dk eller telefonisk på tlf. 56 20 30 00.

Opdateringsdato: 09.12.2021 - 16:22