Fremover tager ungeguider hånd om unge under 30

Fra 1. april får Faxe Kommunes unge mellem 15 og 30 år mere håndholdt hjælp til at komme i uddannelse eller job. De unge vil fremover møde en ungeguide, som tager hånd om at lægge en god plan sammen med den enkelte.

Vejen fra folkeskolen hen til en uddannelse og senere job er ikke lige nem for alle unge mellem 15 og 30 år.
 
Fra 1. april vil de ansatte inden for Faxe Kommunes ungeindsats samarbejde med de unge på en helt ny måde, så vejen mod uddannelse og job forhåbentlig bliver mere overskuelig og overkommelig.

Alle de unge, som møder op på UngeVejen i Søndergade 12 i Haslev, vil blive mødt af en ungeguide, som - lidt populært sagt - ikke giver slip, før den enkelte unge kommer godt på vej med en uddannelsesplan.
 
- Vi vil arbejde på en helt ny måde for at finde løsningerne sammen med de unge, siger direktør Kirsten Jacobsen.
 
- Det er os, der skal arbejde sammen og ikke den unge, som skal gå fra den ene fagperson til den anden. Og med det rigtige, motiverende samarbejde os i mellem og med den unge, håber vi også, at flere unge selv er med til at finde den passende løsning for deres fremtid, tilføjer Kirsten Jacobsen.
 
Bag kulissen bliver UngeVejen drevet i en såkaldt netværksorganisering. Der vil være personale fra socialcentret, Børn & Unge, Handicap & Psykiatri og fra Jobcenter Faxe og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kollegerne vil være fysisk tæt på hinanden. Det samme gælder teamlederne.
 
- De unge møder en ungeguide, som er en fællesbetegnelse vi bruger for at undgå titler som sagsbehandlere, konsulenter eller andet. Vi vil gerne kalde os dét, vi er: Voksne som guider de unge. Bag denne betegnelse er der selvfølgelig det helt samme, stærke fagpersonale som tidligere, siger Kirsten Jacobsen og tilføjer:
 
- Vi udvikler os sammen. Vi skaber nye, tværfaglige samarbejder, som forhåbentlig også inspirerer resten af den kommunale organisation. Det bliver en omstilling for mange, men når vi gerne vil være fremtidens kommune, så skal vi udvikle os. Jeg er stolt over den måde, de ansatte har taget imod denne omstilling. De viser mod og i den grad et ønske om at gøre en forskel for kommunens unge.

Opdateringsdato: 01.04.2019 - 09:26