Frivillige hjalp med at genoprette sjælden natur

Frivillige trak i arbejdstøjet for at udbrede sjælden natur

En håndfuld frivillige havde torsdag i sidste uge bevæbnet sig med handsker og spader for at give naturen en hånd. 

Den skarpe og temmelig ubehagelige plante, hvas avneknippe, skulle nemlig udplantes i nye dele af Gammellung Mose. Hvorfor? Sagen er, at hvas avneknippe er fuldstændig uundværlig i den naturtypen avneknippemose. En naturtype, som er sjælden i hele Europa, og kun findes på ca. 4 km2 i hele Danmark. 
Derfor indgår Faxe Kommune i et stort naturprojekt, Rigkilde LIFE, hvor målet blandt andet er at udbrede den sjældne avneknippemose. 

Forinden dagen, havde vi selv gravet klumper af planten op i dele af mosen, hvor planten trives og vokser i tætte bestande. I samarbejde med de frivillige kunne vores naturfolk så flytte planten til dele af mosen, hvor den ikke vokser i forvejen, hvor det ville være svært for hvas avneknippe naturligt at brede sig til, og hvor vi forventer, at den vil kunne trives i fremtiden. 

Dagen gav de fleste sved på panden, men der var også plads til hyggesnak om den spændende natur samt kaffe og kage til de trængende. Faxe Kommune takker for indsatsen.
 

Opdateringsdato: 04.10.2022 - 14:16