Genåbningens fase 2 er nu i gang

Danmark er fortsat i gang med en langsom og kontrolleret genåbning - fase 2 er i gang nu.

Hvad sker der i Faxe Kommune?

• DE ÆLDSTE SKOLEELEVER: Planlægningen af genåbningen af den fysiske skole for 6.-10. klasser er i gang. Vi forventer at modtage nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen tirsdag den 12. maj og derefter kan den konkrete planlægning begynde. Vi opfordrer alle forældre til at følge med på AULA, da løsningerne på de enkelte skoler bliver skræddersyet til de lokale rammer. 

• BIBLIOTEKERNE: Vi er i fuld gang med at forberede genåbningen af biblioteker for udlån og aflevering af bøger fra mandag den 18. maj. Også her kommer der specifikke retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og Slots- og Kulturstyrelsen, som bibliotekerne hører under. 

• IDRÆTSLIVET: Gennem et stykke tid har sundhedsmyndighederne givet mulighed for udendørs idræt, hvor afstandskravene kunne overholdes. Kultur og fritid er i fuld gang med at forberede info til kommunens boldklubber om brugen af de udendørs arealer. Indendørs idræt åbnes der først op for i en senere genåbningsfase. 

• PLEJECENTRENE: Der er fortsat ikke åbnet for indendørs besøg på plejecentrene. Vi afventer sundhedsmyndighedernes nye retningslinjer for blandt andet besøg på plejecentre. Når de retningslinjer er klar, bliver de forelagt kommunens Senior- & Sundhedsudvalg, som tager stilling til den løsning, som vil gælde her i kommunen. Et besøg udendørs og med den anbefalede afstand er allerede i dag muligt efter aftale med det pågældende plejecenters ledelse. 

• KULTUR- OG FRITIDSLIVET: Plan & Erhvervsudvalget har lavet retningslinjer for støtte af kultur- og fritidslivet i denne coronatid. Det handler blandt andet om aflyste arrangementer og om lokalestøtte. Du kan læse mere på hjemmesiden om, hvordan vi støtter.

 

Du kan læse regeringens udmelding om genåbningens faser lige her:

Vi opdaterer Faxe Kommunes hjemmeside løbende.

Du kan altid følge med på Alt om corona på vores hjemmeside. 

Opdateringsdato: 11.05.2020 - 12:55