Giv dit input til Haslevs byudvikling mod øst

Byrådet har afsat midler til en østlig omfartsvej i Haslev. Men hvordan skal vejen placeres og spille sammen med byudvikling i den østlige del af Haslev? Det ønsker byrådet input til, når der nu laves en masterplan for området. 

50 millioner kroner er der afsat til en østlig omfartsvej på marken mellem Haslev by og Bregnemade Skov.

En sådan vej skaber nyt potentiale - men rummer også udfordringer.

For at komme hele vejen rundt om alle aspekter, lægger byrådet op til, at der bliver lavet en såkaldt masterplan for området.

Den vil blandt andet indeholde kort, visualiseringer samt temaafsnit, der illustrerer og beskriver, hvordan vi håndterer de enkelte elementer, og hvordan det hænger sammen med helheden i området.

Masterplanen kan blandt andet indeholde beslutninger vejføring, rekreative områder, håndtering af nyt boligområde, overfladevand og meget mere.

Med masterplanen i hånden, kan man politisk træffe de endelige beslutninger.

- Jeg ser frem til at få en god debat om udviklingen af den østlige del af Haslev og om omfartsvejen, siger borgmester Ole Vive og tilføjer:

-  Jeg ser store fordele i at den tunge trafik kan ledes uden om byen - især at Bråbyvej bliver aflastet. Og så skal vi have en god debat om placeringen af vejen i forhold til det eksisterende boligomåde. Tanken er jo at placere vejen i god afstand fra eksisterende boligområder, og at vi skaber et nyt, attraktivt boligomåde, hvor støjafskræmning er tænkt med fra begyndelsen, siger Ole Vive.

Lad os høre dine idéer

Faxe Kommune vil meget gerne have dit input til masterplanen for området.

Du kan nå at komme med dine tanker og idéer, bare du gør det inden 12. maj, hvor høringsfristen udløber.

Før du skriver til os, kan du deltage i kommunens borgermøde om omfartsvejen, udviklingen af området og altså selve masterplanen.

Borgermøde

Det sker tirsdag den 4. maj klokken 19-21. Mødet bliver afviklet virtuelt i Teams. 

.Det kræver tilmelding - og det sker ved at skrive til plan2@faxekommune.dk eller ved at ringe til planafdelingen på telefon 5620 3019 senest mandag den 3. maj 2021.

Læs mere her www.faxekommune.dk under aktuelt/høringer

 

 

 

 

 

 

Opdateringsdato: 20.04.2021 - 12:23