Hvilke mål for klima, miljø og natur skal vi have i Faxe Kommune?

Alle i Faxe Kommune - borgere, erhvervsdrivende, foreninger, organisationer med flere - kan i denne tid komme med input til vores mål for klima, miljø og natur i kommunen. Teknik & Miljøudvalget har udsendt et debatoplæg og der er møde om det den 4. februar på Kultunariet, Søndergade i Haslev kl. 19-22.

Teknik & Miljøudvalget har netop besluttet at udsende et debatoplæg for en ny, samlet klima-, miljø- og naturpolitik i offentlig høring.

- Formålet med debatoplægget er at indkalde ideer, forslag og bemærkninger fra alle, som ønsker at bidrage, så der sker dialog og inddragelse så tidligt som muligt. På baggrund af de indkomne ideer, forslag og bemærkninger udarbejder vi i 2020 et konkret forslag til en klima-, miljø- og naturpolitik, der ligeledes fremlægges i offentlig høring, siger Eli Jacobi Nielsen, formand for Teknik & Miljøudvalget.

- Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, finder vi i udvalget, at det er afgørende, at vi forsøger at inddrage alle - borgere, erhvervsdrivende, foreninger, organisationer med flere - så der er medejerskab og folkelig opbakning til de kommende års indsatser for at skabe en mere bæredygtig udvikling. Derfor håber vi, at mange vil hjælpe os og komme med forslag til, hvad en ny samlet klima-, miljø- og naturpolitik skal indeholde, tilføjer formanden.

- Mange beslutninger, tiltag med mere har ofte en konsekvens for både klima, miljø og natur, hvorfor vi har udarbejdet et samlet debatoplæg for hele klima-, miljø- og naturområdet, siger Eli Jacobi Nielsen.

I debatoplægget er der fokuseret på følgende områder og sektorer: Klima, Miljø, Natur, Byområder, Erhverv, Trafik og transport, Sundhed, friluftsliv og turisme, Kommunen som virksomhed, Samarbejde, borgerinddragelse med mere, samt Måling af fremdrift.

Debatoplægget er i offentlig høring til 15. marts 2020 og kan ses her.

 

Opdateringsdato: 08.01.2020 - 08:57