Hvordan bliver vi klimaneutrale i Faxe Kommune?

Hvis du har forslag hertil eller gerne vil holdes orienteret herom kan du tilmelde dig Faxe Klimaforum.

Byrådet har besluttet, at Faxe Kommune skal udarbejde en klimaplan i DK2020-regi. Planen skal vise vejen til, hvordan vi kan reducere vores udledning af drivhusgasser på kort sigt (2030) og opnå klimaneutralitet på langt sigt (senest i 2050) for hele kommunen som geografisk område. Planen skal også vise vejen til, hvordan vi kan tilpasse os de uundgåelige klimaforandringer.

Planen skal udarbejdes i samarbejde med borgere, erhvervsdrivende, foreninger med flere.

Faxe Kommune etablerer derfor et nyt samarbejdsforum – Faxe Klimaforum – et digitalt inspirationsforum for alle interesserede. Formålet er at inddrage og spørge borgere, erhvervsdrivende, foreninger med flere til råds om, hvordan vi bør udarbejde planen, hvilke mål vi bør fastsætte, hvordan vi inddrager de væsentligste interessenter m.m.

Klimaplanen skal udarbejdes det næste års tid og være færdig inden sommeren 2022.

Hvis du gerne vil deltage i Faxe Klimaforum, er du derfor meget velkommen til at sende en mail til pojec@faxekommune.dk.

Opdateringsdato: 22.03.2021 - 14:33