Hvordan vil klimaændringerne og den grønne omstilling påvirke din hverdag?

Det kan du blive klogere på tirsdag den 4. februar klokken 19-22 i Kultunariet, Søndergade 12, Haslev, hvor Faxe Kommune afholder informationsmøde om klima, miljø og natur. 

Faxe Kommune har linet en perlerække af spændende oplægsholdere op til det store møde om klimaændringer og grøn omstilling tirsdag den 4. februar i Kultunariet, klokken 19-22.
Vejrvært og klimaekspert Peter Tanev lægger ud med at fortælle om baggrunden for klimaændringer og globale, nationale og lokale konsekvenser af ændringerne.
Rådet for Grøn Omstilling taler derefter om udfordringer og muligheder for borgere og erhverv i forbindelse med grøn og bæredygtig omstilling samt klimaneutralt samfund.
 
Du kan også høre eksempler på, hvordan der lokalt arbejdes med bæredygtighed, verdensmål, klima, miljø og natur.
 
Hos Faxehus Efterskole arbejder eleverne med klima, miljø, bæredygtighed, mellemfolkeligt samvirke og globalt medborgerskab.
 
Hos bolig- og landbrugsfællesskabet Karise Permatopia har de fokus på bæredygtighed og selvforsyning.
 
Royal Unibrew kan fortælle om deres arbejde med samfundsansvar, hvor fokus er på virksomhedens sociale, miljø- og klimamæssige påvirkning, cirkulær økonomi og bæredygtig økonomisk vækst.
 
Og Bregentved Gods vil fortælle om drift af land- og skovbrug med fokus på bæredygtig og klimavenlig produktion af fødevarer og energi, recirkulering af næringsstoffer og ressourcebesparende dyrkningsmetoder.
 
- Formålet med mødet er at informere om nogle af de mange forskellige problemstillinger vi alle bliver berørt af de kommende år og som vil påvirke vores hverdag - klimaændringer, klimatilpasning, grøn omstilling, ressourceforbrug, biodiversitet og meget mere. Problemstillingerne skal vi forsøge at løse på en bæredygtig måde, hvor vi med omhu og fornuft både sikrer velstand og velfærd, menneskelig livskvalitet og jordens ressourcer - alt i forsøget på at kommende generationer får mindst lige så gode muligheder for et godt liv, som vi har i dag, siger Eli Jacobi Nielsen, formand for Teknik & Miljøudvalget.
 
Faxe Kommune håber, at borgere, erhvervsdrivende, foreninger, organisationer med flere har lyst til at sætte tænderne i det fyldige program. Der er i hvert fald masser af mulighed for at få stof til eftertanke.
 
- Forhåbentlig kan det inspirere mange til efterfølgende at komme med ideer og forslag til, hvad en ny samlet klima-, miljø- og naturpolitik skal indeholde, tilføjer Eli Jacobi Nielsen. 
 
Informationsmødet afholdes i forbindelse med, at debatoplæg om klima-, miljø- og naturpolitik er i offentlig høring til 15. marts 2020. Debatoplægget kan ses på www.faxekommune.dk/aktuelt/hoeringer.
 
Program
·         Velkomst v/Eli Jacobi Nielsen, formand for Teknik & Miljøudvalget
·         Klimaændringer v/Peter Tanev, vejr- og klimaekspert
·         Grøn og Bæredygtig Omstilling v/direktør Claus Ekman, Rådet for Grøn Omstilling
·         Faxehus Efterskole v/forstander Jakob Rud Hansen, Faxehus Efterskole
·         Karise Permatopia v/Kennet Harpsøe, Karise Permatopia
·         Royal Unibrew v/CSR & QA Manager Henriette Øllgaard, Royal Unibrew
·         Bregentved v/CEO Anders Dolmer, Bregentved
·         Afrunding v/Eli Jacobi Nielsen, formand for Teknik & Miljøudvalget

 
     

Opdateringsdato: 23.01.2020 - 10:32