Klimavenlig belysning breder sig

Faxe Kommune er nu i gang med 2. del af modernisering af vejbelysningen, hvor der bliver moderniseret for otte millioner kroner.

 

Entreprenørerne er i fuld gang på Ny Strandvej i Faxe, hvor kabler og master skal udskiftes fra Koralvej til Parkvej. Der vil den kommende tid blive arbejdet i Rønnede og i Haslev.

Den store udskiftning af gammel belysning til den mere klimavenlige LED belysning er i fuld gang. Kommunen søger fortsat at optimere lyset, finde besparelser og ikke mindst genbruge belysningsarmaturerne - det vil sige skallen af lamperne.

For eksempel bliver der i alle de berørte armaturer indsat natreduktion på 35 procent klokken 22 - 06.

Udover at spare en masse strøm, vil det også give en besparelse på budgettet for drift- og vedligeholdelse. Dioderne i de nye armaturer forventes at holde mellem 10 og 15 år eller længere, hvorimod traditionelle pærer med halogen og glødetråde blot har en levetid på mellem et og fem år.

De skal så ikke skiftes så tit. Et armatur består af flere dioder, så man vil ikke opleve at lyset slukker helt, som ved de traditionelle pærer.

Der vil blive udskiftet cirka 1.050 indsatse med LED, som isættes de gamle armaturer

Der vil blive opsat cirka 1.140 nye armaturer med LED

Og der vil blive opsat cirka 40 belysningsmaster samt nedlagt cirka 450 meter belysningskabel.

Med de gamle anlæg blev der pr. time brugt 98 kWh strøm. Med det nye anlæg er det 51 kWh.

Med fuld brændtid pr. år brugte et gammelt anlæg 392.716 kWh.

Det nye anlæg - ganske vist med natredution på otte timer pr. nat - vil forbruge 108.038 kWh.

Hjælp med at gøre plads

Nogle vil opleve rundt i kommunen, at Faxe Kommes entreprenører nedtager armaturer, som blev sat op sidste år. Dette gøres for at lave mere samhørighed mellem de armaturer som allerede sad i området inden med de armaturer som skal udskiftes nu. Armaturerne bliver flyttet til andre steder, hvor der sidder lignede armaturer.

Man vil opleve en eller to biler på steder, når entreprenøren arbejder, hvor af den ene er en kurvevogn ud for belysningsmasterne. Entreprenøren vil åbne den luge som er på belysningsmasten, hvor der skal udskiftes et sikringselement. Faxe Kommune beder derfor om hjælp til at beskære hæk eller busk omkring masten, så denne luge kan tilgås nemt. Når sikringselementet er skiftet, vil man efterfølgende skifte armaturet eller indsatsen i skallen.

Mastelugen bør altid være klippet fri, da det er her entreprenørerne skal kunne komme ind, når der for eksempel ikke er lys i aramturet. Dette kan skyldes en sprunget sikring.

Indendørs projektet

Men belysningsprojektet stopper ikke ude. Faxe Kommune energioptimerer også indendøre.

På skoler, to ældrecentre og Faxe Sundhedscenter bliver der lavet energioptimering i gangarealer samt nogle fællesrum samt i to haller for i alt fire millioner kroner.

Det er på: Møllevangskolen, Hylleholt Skole - Hylleholthallen, Bavneskolen - Dalby Hallen, Nordskovskolen, Karise Skole, Rolloskolen, Faxe Sundhedscenter, Kongsted Ældrecenter og Grøndalshusene.

På skolerne opsættes følere (pir), så der ikke brænder lys, hvor der ikke er undervisning eller folk på gangene. Mange steder trykker den første, som møder ind, på en kontakt, og så står lyset og brænder til den sidste lukker og slukker om aftenen. Der bliver sat følgere op samt nye armaturer med LED-belysning, som slukker hvis der ikke har været bevægelse i området inden for en vis tid.

I de to haller er lyset skiftet ud til LED-lys med føler, da lyset også brænder her i mange timer i døgnet.

På de to ældrecentre Kongsted og Grøndalshusene bliver de gamle armaturer skiftet til nye LED-armaturer med døgnrytmelys. Døgnrytmelys er et lys som udvikler sig i farve og intensitet i løbet af døgnet. Det følger det naturlige lys og understøtter den naturlige døgnrytme. Døgnrytmelys fastholder den personlige døgnrytme, energiniveau og søvnvaner. Det vil sige, at lyset tilpasser sig døgnet.

Specielt ældre med demens har stor gavn af døgnrytmelyset i plejesektoren. Personale med aften- og natvagter oplever færre tilfælde af hovedpine under og efter arbejde, ligesom de lettere falder i søvn efter endt vagt. Det giver bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Opdateringsdato: 12.05.2021 - 15:13