Krav om forældres brug af mundbind i daginstitutioner fra den 7.januar 2021

Til forældre med børn i dagtilbud:

 

Områdeledelsen på dagtilbudsområdet har besluttet at anvende muligheden for at kræve, at alle forældre bruger mundbind ifm. afhentning og aflevering i de kommunale dagtilbud. Muligheden for en sådan beslutning er givet af de seneste restriktioner fra Børne- og Undervisningsministeriet. Kravet om forældres brug af mundbind sker ud fra et hensyn til både børn, ansatte og forældre. Krav om mundbind træder i kraft fra og med torsdag den 7. januar.

 

Det forventes at forældre selv medbringer mundbind, da dagtilbuddene ikke skal stille sådanne til rådighed.

 

De enkelte dagtilbud orienterer forældre nærmere via Forældreintra.

 

Tak for jeres samarbejde og forståelse herfor.

Opdateringsdato: 05.01.2021 - 18:06