For meget indbetalt til fritidsklub på Troelstrupgård kommer nu retur

Tilbagebetaling af for meget indbetalt til klub og fritidshjem på Troelstrupgård sker fra 1. april.

Børn & Læringsudvalget besluttede i oktober 2020, at der skal ske tilbagebetaling af for meget opkrævet forældrebetaling for fritidsklub og fritidshjem på Troelstrupgård i perioden 2016 til og med 2020.

Den tilbagebetaling forventes at ske den 1. april 2021. Tilbagebetalingen vedrører årene 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.

For forældre bosat uden for Faxe Kommune, som har haft børn i klubtilbud eller fritidshjem på Troelstrupgård i de pågældende år, vil det først være muligt at tilbagebetale for meget indbetalt fritidsklubstakst og fritidshjemstakst den 1. maj eller den 1. juni 2021.

Opdateringsdato: 16.03.2021 - 13:02