Nu skal der laves en klimaplan for hele Faxe Kommune

De næste halvandet år skal Faxe Kommune lave en klimaplan, som viser vejen til netto nul-udledning af drivhusgasser senest i 2050 for kommunen som geografisk område, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Faxe Kommune er netop blevet udvalgt til at deltage i projektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark. Projektet skal medvirke til at udvikle ambitiøse klimaplaner i danske kommuner efter internationale standarder, der lever op til Parisaftalen.

Bag DK2020 står foreningen Realdania, Kommunernes Landsforening og landets fem regioner. 

- Jeg er glad for, at vores ansøgning er imødekommet, siger borgmester Ole Vive.

- Som vi har skrevet i byrådets vision 2030, ønsker byrådet lokalt at tage et medansvar globalt. Dette er DK2020 et godt eksempel på.

- Udarbejdelse af en klimaplan følger fint op på kommunens forslag til klima-, miljø- og naturpolitik, der lige nu er i offentlig høring, siger Eli Jacobi Nielsen, formand for Teknik & Miljøudvalget.

- Med politikken lægger vi netop vægt på, at politikken skal omsættes til handlinger og resultater, hvilket deltagelse i DK2020 med udarbejdelse af en klimaplan kan medvirke til.

Klimaplanen skal omfatte hele kommunen som geografisk område med fokus på alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning, blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne ejendomme og biler, så klimaplanen vil blive udarbejdet i tæt samarbejde med borgere, erhvervsdrivende, energiselskaber, organisationer med flere.

Information om DK2020 kan ses på https://realdania.dk/projekter/dk2020.

 

 

 

 

 

 

Opdateringsdato: 22.11.2020 - 12:50