Ny aftale om arbejdstid med lærerne i Faxe Kommune

Ny lokal arbejdstidsaftale i Faxe Kommune med større professionelt råderum, attraktive forhold for nyuddannede lærere og undervisningsmaks.

Faxe Kommune og Lærerkredsen Faxe Vordingborg er med virkning fra skoleåret 2019/2020 blevet enige om en ny politisk vedtaget lokalaftale for lærernes og børnehaveklasselærernes opgaver og arbejdstid.
 
Borgmester Ole Vive er meget tilfreds med, at der nu er skabt enighed om gode fælles rammer for lærerne opgaver og arbejdstid. Især hæfter borgmesteren sig ved, at lærernes professionelle råderum er udvidet, og at der nu er en 2-årig, attraktiv begynderordning for nye lærere.
 
- Vi vil gerne rekruttere de bedste lærere og fastholde vores nuværende dygtige lærere. Det tror jeg vi styrker ved at give et større professionelt råderum, lave en rigtig god indfasning for nyuddannede lærere samt indføre et undervisningsmaks. Med denne aftale håber jeg at rammerne for at udvikle elevernes faglighed og trivsel øges. Jeg ser også med stor glæde på, at lærerne fortsat vil være med til at styrke forældresamarbejdet og til, at vi i fællesskab kan afbureaukratisere, hvor det giver mening, siger Ole Vive. 
 
Formanden for Børn & Læringsudvalget, Mikkel Dam, siger om aftalen: 
 
- Som udvalgsformand for Børn & Læringsudvalget glæder jeg mig over, at man er nået til enighed om en ny lokalaftale. Aftalen indeholder en lang række gode punkter, som forhåbentlig kan bidrage til noget ro på et område, der har været igennem nogle turbolente år. God undervisning kræver dygtige lærere, derfor håber jeg, at vi med den nye aftale får et langt bedre afsæt til at fastholde og tiltrække engagerede og dygtige lærere, siger Mikkel Dam.
 
Formand for Lærerkredsen Faxe Vordingborg Mette Brendstrup Laursen udtrykker stor tilfredshed med, at  der er  indgået en lokal arbejdstidsaftale med Faxe Kommune.
 
- For os er det helt afgørende, at vi - foruden en forberedelsesfaktor - også er blevet enige om et undervisningsmaks. på 790 timer, så der sikres bedre rammer for øge kvaliteten i undervisningen. Vi har haft et godt samarbejde i forhandlingerne med kommunen og er glade for de fælles forpligtelser der er aftalt. Aftalens indhold vil forhåbentlig være med til at sætte en retning for et fælles skolevæsen, og så er jeg rigtig glad for, at man som nyuddannet kan få lov at lande i lærerjobbet blandt erfarne og dygtige kollegaer på en god måde. Alle lærere er optaget af at give eleverne det bedste - med denne aftale har vi taget et stort skridt i den rigtige retning, siger Mette Brendstrup Laursen.
 
Parterne er enige om at fortsætte det gode samarbejdsklima og løbende evaluere og udvikle på aftalen og dens indhold. Der er også enighed om at samarbejde tæt omkring styrket forældresamarbejde, fastholdelse af nuværende lærere, vurdering af undervisningstiden samt se på mulige forslag til afbureaukratisering af skolernes hverdag.
 
 
FAKTA
I lokalaftalen er der:

• Klare mål

• Et styrket professionelt råderum for lærerne 

• Tydelige rammer for det fælles skolevæsen, herunder for teamsamarbejde, opgaveoversigter, undervisning og forberedelse 

• Attraktive forhold for nyuddannede og nyansatte lærere 

• Et undervisningsmax for den enkelte lærer på 790 timer ift. det udvidede undervisningsbegreb. Der er mulighed for at lave lokale aftaler for mere undervisning. 

• En forberedelsesfaktor på 0.475 pr. undervisningstime

• Præcise aftaler ved efter- og videreuddannelse 

• Aftalt et videre forløb omkring om styrket forældresamarbejde, fastholdelse af ansatte lærere og afbureaukratisering.

 
     

Opdateringsdato: 04.04.2019 - 09:23