Ny ansøgningsrunde til bredbåndspuljen åbner snart

Bredbåndspuljen giver lokalområder med dårlig dækning mulighed for at søge om tilskud til hurtigt bredbånd. Der er afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen i 2022, og det forventes, at ansøgningsrunden åbner medio juni.

Bredbåndspuljen giver lokalområder med dårlig dækning, og uden udsigt til bedre dækning på markedsvilkår, mulighed for at søge om tilskud til hurtigt bredbånd.
I årene 2016-2021 er der givet tilsagn om tilskud for godt 580 millioner kroner.

Tilsagnene skal give hurtigt bredbånd til knap 25.000 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse).

Der er afsat 100 millioner kroner til Bredbåndspuljen i 2022. Det forventes, at ansøgningsrunden kan åbne medio juni.
Energistyrelsen vil igen i år holde informationsmøder på Sjælland. 
Oplysninger om møderne vil blive offentliggjort på www.ens.dk/bredbaandspulje og på Faxe Kommunes egen hjemmeside og FB.

På Energistyrelsens hjemmeside kan man også tilmelde sig Energistyrelsens nyhedsmails om Bredbåndspuljen, så man automatisk modtager besked, når det er nyt om puljen.
Vil man vide mere om mulighederne kan Ib Østergaard Rasmussen, Faxe Kommune kontaktes på mobil tlf. 4243 3313 eller ibrab@faxekommune.dk
 

Opdateringsdato: 02.05.2022 - 07:59