Ny portal skal styrke samarbejdet med familierne

Faxe Kommune tilbyder en ny internetbaseret platform for børn, unge og familier, som som er bekymrede for deres trivsel og udvikling. Borgerne kan selv være med til at foreslå nøglepersoner i og uden for kommunen til at blive en del af samarbejdet.

Tænk hvis du selv kunne få en større rolle i dig og kommunens samarbejde.
For eksempel om en udfordring, som dit barn oplever.
 
Måske synes du, at andre end skolens eller børnehavens personale, sundhedsplejersken, psykologen eller socialrådgiveren skal være med. Måske synes du, at en bedsteforælder er den helt rigtige til at være med? Eller en fodboldtræner? Eller måske et andet familiemedlem eller en god ven, som dit barn har et nært forhold til?
 
Det er nu muligt med Faxe Kommunes nye online værktøj, Familiedialog.
 
Her kan man stable et bredt samarbejde på benene, som er skræddersyet til familien, og som familien selv oplever giver den bedste mening for at løse deres situation. For eksempel hvis trivslen daler eller de usunde vaner har taget overhånd.
 
Formålet er at tage hånd om de udfordrende situationer i fællesskab med de rette fagpersoner fra kommunen, men på familiens egne præmisser - og altså med personer, som det giver mening for familien at inddrage.

Man kan selv indlede et samarbejde

Fagpersoner i Faxe Kommune kan foreslå familier at indlede et samarbejde gennem Familiedialog, for eksempel hvis de oplever, at et barn befinder sig i en sårbar situation.
Men også familier, som måske er bekymrede for deres barns trivsel, eller en ung, som kan have brug for hjælp til at komme videre i sit liv, kan tage initiativ til at starte et samarbejdet med Familiedialog.
 
Tanken om at samle det rigtige hold omkring borgeren udsprang oprindeligt af en beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
 
Her startede man en såkaldt Task Force, som med deres indsats for at få mor og far tilbage på arbejdsmarkedet, samtidig er med til at øge trivslen i familien som helhed.

Nemmere arbejdsgange

Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Bente Abrahamsen, glæder sig over, at dette redskab skal bruges ud over beskæftigelsesområdet.
 
- Familieportalen har virkelig potentiale til at gøre en forskel, siger Bente Abrahamsen.
 
- Nu har vi et redskab som helt konkret tager samskabelsesbegrebet i hånden og giver os et fælles afsæt til den helhedsorienterede indsats. Vi ved, at de bedste indsatser skabes, når vi som kommune kan samle det bedste hold omkring borgerens og familiens udvikling. Nu bliver den arbejdsgang meget nemmere, tilføjer hun.

Vigtig forebyggelse

Også formændene for Børn & Læringsudvalget og Socialudvalget ser frem til, at Familiedialog kommer til at understøtte familier og borgere med gode løsninger.
 
- Jeg ser med Familiedialog en mulighed for, at vi tidligt kan invitere familien ind i et tæt samarbejde og danne en tidlig forebyggende indsats. Det er altid bedst at løse familiers udfordringer tidligt, så mistrivsel eller andre udfordringer ikke får lov at vokse sig uoverskuelige for familien.  Med Familiedialog får vi hurtigt et fælles fokus på barnets trivsel, og en mulighed for at de helt rigtige - også set med familiens øjne - bidrager til at løse udfordringerne, siger Mikkel Dam, formand for Børn & Læringsudvalget.

Sociale problemer er komplekse

Formanden for Socialudvalget, Nellie Bradsted, siger:
 
- Sociale problemer er ofte komplekse. Og det er altid en fordel at kende det fulde billede, hvis man skal finde den rigtige løsning. Her kan man med fordel drage nytte af, at personer, som den pågældende selv bringer ind i samarbejdet, kan bidrage positivt. Jeg ser også frem til, at Familiedialog bliver brugt som et redskab, der virkelig giver mening for borgerne, siger Nellie Bradsted.
 
Samarbejdet indledes altid mundtligt, for eksempel ved at tage kontakt til en fagperson, som familien allerede er glad for og tryg ved. Herfra hjælpes familien videre ind i portalen. 
 
Familiedialog er allerede en populær portal i mange andre kommuner, hvor den har bidraget til at styrke samarbejdet og skabe mere meningsfulde løsninger for borgerne.
 
Du kan læse mere om, hvordan samarbejdet foregår inde på Faxe Kommunes hjemmeside, eller du kan hente en folder i det nærmeste dagtilbud, skole eller lignende.

 
 

 

 

Opdateringsdato: 18.12.2018 - 08:23