Pårørende til demensramte får frirum

Nyt tilbud i Faxe Kommune skal aflaste ægtefæller eller samlevere til demensramte i eget hjem. Man booker en medarbejder fra kommunens ny frirums-team.

En ansat fra Faxe Kommunes spritnye frirums-team rykker ud for at tage sig af en borger med demens eller demenslignende symptomer i vedkommendes eget hjem.
Det er et tilbud, som Faxe Kommunes Senior & Sundhedsudvalg nu lancerer for at støtte de pårørende. De kan føle sig trygge ved, at deres samlever eller ægtefælle bliver taget hånd om i vante omgivelser, og så kan de pårørende i mellemtiden foretage sig andre ting uden for hjemmet.  
 
- Ofte er pårørende til demente borgere bundet til hjemmet, da mange demente ikke kan være alene hjemme og ikke altid kan deltage i de samme ting, som den raske ægtefælle, siger udvalgsformand Dorthe Egede Borg.

- Den pårørendes sociale liv indskrænkes, og det kan i sig selv være meget belastende. Denne problematik har Senior & Sundhedsudvalget stort fokus på, og vi vil gerne give disse pårørende mulighed for et frirum, en egen tid, hvor de med ro i sindet kan gøre noget godt for sig selv. Det kan være en fødselsdag, man gerne vil deltage i, det kan være at gå til frisøren, ud at handle eller besøge venner og familie, tilføjer Dorte Egede Borg.
 
Tilbuddet er et alternativ til dagcenterordningen, som mange kender.

Forskellen er, at det foregår i eget hjem, og at det ikke kræver visitation. Man kan kontakte frirums- teamet direkte. Der er ikke krav om, at man skal være udredt for demens og have fået en demensdiagnose. Har ens ægtefælle demenslignende symptomer og svært ved at være alene hjemme, er man velkommen til at kontakte teamet.
 
Udvalget håber, at rigtig mange pårørende vil gøre brug af det nye tilbud, der i det næste år vil køre som en forsøgsordning.
 
Team- Frirum består af tre medarbejdere, der er ansat i demensafdelingen. Der er mulighed for at benytte ordningen på hverdage i dagtiden, aftener og weekender. Forinden vil der altid være en forsamtale i hjemmet med den pårørende og ægtefællen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til demenskoordinator Hanne Bøje Christensen på telefon 40464668.
 
Projekt Frirum er kommet i stand, idet Faxe Kommune er blevet bevilget 1.006.667 kr. fra Sundhedsstyrelsen.

Opdateringsdato: 10.12.2018 - 08:18