Tilfælde af turberkulose konstateret på skole i Haslev

Status i tuberkulose-sagen: Ud over den oprindelige smittebærende elev - som straks kom i behandling i efteråret 2018, da sygdommen blev opdaget - er 22 elever og en lærer smittet. De er "latent smittede" og kan ikke smitte.

I efteråret blev det konstateret, at en elev på Midtskolens afdeling Sofiendal har tuberkulose. Eleven kom straks under behandling og smitter derfor ikke længere. 

22 andre elever på Midtskolen og én lærer er blevet smittet. 
De 23 personer er “latent smittede”. Det betyder, at de ikke er syge og de sættes i forebyggende behandling for at dæmme op for udbrud sidenhen.

Midtskolen har siden efteråret været i tæt dialog med lungemedicinsk ambulatorium på Roskilde Sygehus, og man har fulgt lægernes anvisninger.

I samråd med lægerne har Midtskolen opfordret forældrene til de børn, der i undervisningssammenhæng har været tæt på den pågældende elev, til at tage imod et tilbud om undersøgelse fra Roskilde Sygehus.

Du kan læse mere på oplysningssiden fra Roskilde Sygehus som du finder vedhæftet her på siden. 

Her oplyser sygehuset blandt andet:

”Tuberkulose er ikke særlig smitsom. 
De mest udsatte er personer, som er meget sammen med den syge i mange timer om dagen. 

I praksis er det personer inden for samme husstand, klassekammerater eller arbejdskolleger, som sidder i et lille rum sammen.”
 

Opdateringsdato: 29.01.2019 - 08:35