Ved du hvad dit vand indeholder?

Får du vand fra et vandværk, bliver vandet kontrolleret jævnligt, men over 200 ejendomme i Faxe Kommune får drikkevand fra deres egen boring eller brønd – gør du?

Får du vand fra egen boring er der fra myndighedernes side ikke noget krav til at vandet testes, men Miljøstyrelsen og Faxe Kommune anbefaler, at du får testet vandet for evt. sundhedsskadelige stoffer hvert 5. år.

På den måde kan du, dine børn og gæster være sikre på, at vandet ikke indeholde sundhedsfarlige stoffer, der kan påvirke jeres helbred.

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/drikkevand/kontrol-af-drikkevand/saerligt-for-indvindinger-der-alene-forsyner-%c3%a9n-husstand-med-drikkevand/ 

eller kontakte Faxe Kommunes Natur og Miljøafdeling på naturogmiljoe@faxekommune.dk eller tlf. 56 20 30 50, hvis du har spørgsmål til kontrol at dit drikkevand.
 

Opdateringsdato: 09.12.2021 - 13:50