Yderligere genåbning for 5.-8. klasserne efter påske

Efter påske kan eleverne i 5.-8. klasse komme mere i skole, end den ene, udendørs dag om ugen, som de indtil nu har haft mulighed for. Tirsdag den 6. arbejder eleverne hjemme, men onsdag den 7. april kan de komme i skole.

Tirsdag den 6. april skal eleverne i 5.-8. klasse arbejde hjemme, mens lærerne forbereder sig – og de glæder sig til at se eleverne under mere ”normale” forhold!

Men fra onsdag den 7. april kan 5.-8. klasse-eleverne vende tilbage med 50 procent fremmøde:
Det vil sige en uge i skolen med indendørs undervisning, en uge hjemme med virtuel undervisning.

Testning

For elever på 12 år og derover bliver der mulighed for kviktest på skolerne.

Det er frivilligt.

Testningen bliver en del af skoledagen, for de elever, der vælger dette.

De enkelte skoler sørger for at bede om samtykke via AULA.

Vi opfordrer kraftigt til, at alle børn har ladet sig test i weekenden før en ny skoleuge.

  • Hvis barnet er mellem under 12 år, kan man med sit Nemid bestille tid til pcr-test på www.coronaprover.dk
  • Falck laver IKKE kviktest på børn under 12 år.
  • Læs mere om coronatests, testcentre, kviktests mv. på Region Sjællands hjemmeside

 

Mødetider

Der er mødetid klokken 8-13.30 efter påske for 0.-10 klasse.

(5.-8. klasserne møder først ind onsdag den 7. april)

Specialklasserne følger deres vanlige skema.

 

Husk fortsat at være opmærksom på de sundshedsfaglige anbefalinger om god håndhygiejne, hosteetikke og afstand. Og vær særligt opmærksom på eventuelle symptomer.

Alle skoler sender nærmere detaljer ud via AULA.

Opdateringsdato: 24.03.2021 - 20:59