Dagtilbud efter sommerferien

Efter sommerferien kan dagligdagen i vuggestuer, dagpleje og børnehaver komme tættere på, hvad børn og personale var vant til inden Covid-19.

Dagtilbud er fra 1. august 2020 ikke længere omfattet af bestemmelser om nødpasning, men skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, herunder også pasningsgarantien.

Hverdagen vil blive mere normal igen i vores dagtilbud, med der er dog en fortsat en række forhold, som skoler og dagtilbud skal iagttage i forhold til at forebygge smittespredning.

  • For dagtilbud gælder afstandskrav om en meter ikke for så vidt angår børns leg og personalets omsorg. Det tilstræbes at overholde afstandskravet i andre situationer, for eksempel når forældre afleverer og henter.
  • Der er fortsat særligt fokus på ekstra hygiejne med hyppig håndvask ved ankomst til dagtilbud, mellem forskellige aktiviteter, før spisning m.v.
  • For dagtilbud gælder, at stuen eller tilsvarende gruppeinddeling er udgangspunktet for aktiviteter.
  • Dagtilbud skal stadig sende børn og personale hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.

Skulle der opstå konstaterede tilfælde af Covid-19, vil det konkrete tilfælde blive vurderet i forhold til behov for at hjemsende børn og personale i selvisolation indtil negativt testresultat for Covid-19 foreligger. Jævnfør retningslinjer vedrørende Covid 19: Smitteopsporing af nære kontakter: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

Nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet med virkning fra 1. august 2020

Her har du læse Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger vedrørende forebyggelse af smittespredning

Opdateringsdato: 13.07.2020 - 09:19