Dagtilbuddenes hverdag

Vuggestuer, dagplejer og børnehaver følger de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven.

Dagligdagen i dagtilbudene kommer tættere på at ligne sig selv igen.

Dagtilbuddene følger alle retningslinjer for, at forebygge smittespredning og samtidig have en normal hverdag. For eksempel:

  • Afstandskravet om 1 meter bliver overholdt i situationer som f.eks. når forældre afleverer og henter. Ved børns leg og personalets omsorg gælder afstandskravet ikke.
  • Der er fortsat særligt fokus på ekstra hygiejne med hyppig håndvask ved ankomst til dagtilbud, mellem forskellige aktiviteter, før spisning m.v.
  • Stuen eller tilsvarende gruppeinddeling er udgangspunktet for aktiviteter.
  • Dagtilbud skal stadig sende børn og personale hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.

Dagtilbud er fra 1. august 2020 ikke længere omfattet af bestemmelser om nødpasning, men skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, herunder også pasningsgarantien.

Skulle der opstå konstaterede tilfælde af Covid-19, vil det konkrete tilfælde blive vurderet i forhold til behov for at hjemsende børn og personale i selvisolation indtil negativt testresultat for Covid-19 foreligger. Jævnfør retningslinjer vedrørende Covid 19: Smitteopsporing af nære kontakter:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

Nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet med virkning fra 1. august 2020

Her har du læse Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger vedrørende forebyggelse af smittespredning

Opdateringsdato: 21.08.2020 - 09:49