Hvis muligt - hold jeres børn hjemme

Børne- og Undervisningsministeriet åbner for at opfordre til at holde jeres børn hjemme fra dagtilbud, hvis det er muligt. Dagpleje og daginstitutioner er dog fortsat åbne.

Børne- og Undervisningsministeriet har i dag, fredag den 7. januar, offentliggjort nye retningslinjer for dagtilbudsområdet gældende per dags dato til og med foreløbigt 17. januar 2021.

I retningslinjerne står en særlig opfordring til forældre til børn i dagtilbud, som vi af hensyn til minimering af smitterisiko gerne vil bringe videre til jer forældre til børn i vores dagtilbud.  
 
Retningslinjerne indeholder en opfordring til forældre om at holde deres børn hjemme fra dagtilbud, hvis de har mulighed for det. 
 
Det er samtidigt vigtigt at understrege, at alle dagtilbud og dagplejer fortsat er åbne, og at I som forældre naturligvis kan aflevere jeres børn som hidtil.
Dette er blot ment som en delt opfordring til at overveje mulighederne på baggrund af Børne– og Undervisningsministeriets seneste retningslinjer. 

Opdateringsdato: 08.01.2021 - 15:30