Krav om forældres brug af mundbind i daginstitutioner

Områdeledelsen på dagtilbudsområdet har besluttet at anvende muligheden for at kræve, at du som forælder bruger mundbind i forbindelse med afhentning og aflevering i de kommunale dagtilbud.
Muligheden for en sådan beslutning er givet af de seneste restriktioner fra Børne- og Undervisningsministeriet. Kravet om forældres brug af mundbind sker ud fra et hensyn til både børn, ansatte og forældre.

Krav om mundbind træder i kraft fra og med torsdag den 7. januar.

Vi forventer, at du selv medbringer mundbind, da dagtilbuddene ikke skal stille sådanne til rådighed.

De enkelte dagtilbud orienterer nærmere via Forældreintra.

Vi er glade for samarbejdet om at få smitten bragt ned og håber på din/jeres forståelse. 

Opdateringsdato: 08.01.2021 - 15:39