Krav om forældres brug af mundbind i daginstitutioner

Besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, herunder forældre til børn indskrevet i institutionen , skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i institutionen med mindre der foreligger en anerkendelsesværdig årsag til at tage det af.

Krav om mundbind træder i kraft fra og med mandag den 8. februar

Besøgende eller forældre skal selv medbringe mundbind, da dagtilbuddene ikke skal stille sådanne til rådighed.

De enkelte dagtilbud orienterer nærmere via Forældreintra.

Vi er glade for samarbejdet om at få smitten bragt ned og håber på din/jeres forståelse. 

Opdateringsdato: 09.02.2021 - 19:53