Anlægsopgaver rykkes frem

Faxe Kommune vil støtte lokale virksomheder med ekstra anlægsopgaver.

Teknik & Miljøudvalget vedtog på et ekstraordinært møde torsdag 2. april at støtte det lokale erhvervsliv ved at fremrykke en række anlægsprojekter

For at understøtte det lokale erhvervsliv og sikre danske arbejdspladser ønsker udvalget i videst muligt omfang at udnytte mulighederne i Regeringens aftale med KL om at sætte kommunerne fri af anlægsloftet i 2020.

Fjernelsen af anlægsloftet for 2020 betyder, at kommunerne kan sætte gang i en række renoverings- og forbedringsopgaver af for eksempel veje, stier og fortove som ellers var planlagt til at først at ske senere.

Udover de allerede iværksatte fremrykninger af projekter i anlægsplanen for 2020 har byrådet vedtaget, at man får lavet en liste over projekter, man kan flytte fra 2021 frem til i år. 

Flere end de nedenstående kan derfor være på vej, men blandt de anlægsprojekter, Faxe Kommune fremrykker, er følgende:

  • Optimering af faciliteter ved gymnastiksalen på Bavneskolen og andre anlægsopgaver, der allerede er igangsat intensiveres
  • Lysregulering I Dalby – forventes i gang 1. maj
  • Anlæg af ”Kiss and ride” ved Vibeengskolen – forventes i gang 1. juni
  • P-plads ved Terslev Skole - forventes i gang 1. juni
  • Sti ved Græsvej i Karise - forventes i gang 1. juli

 

Opdateringsdato: 20.04.2020 - 13:16