Genåbning på kultur- og fritidsområdet fra 6. maj

Udsendt til foreningerne i Faxe Kommune torsdag den 6. maj

Fritids-/Foreningslivet

Der blev den 4. maj udsendt en genåbningsaftale på udmøntningen for genåbeningen den 6. maj 2021. 

Se genåbningsaftalen her, og se link til Kulturministeriets retningslinjer her.. 

Forsamlingsforbuddet 

Indendørs forsamlingsforbud Man kan forsamle sig til 25 personer indendørs. 
Udendørs forsamlingsforbud Man kan forsamle sig til 75 personer udendørs. 


Fritids-/Foreningslivet Aktiviteter 

Indendørs Idræts-aktivitet

Der udvides for genåbningen af aktiviteter for følgende: 

 • Al idræt for børn og unge under 18 år (til og med 17 år) uden Corona-pas.  Forsamlingsloft på 25 personer (Omfatter også hvor personer over 18 år deltager (fra og med 18 år), hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne).  En træner må kun træne én gruppe børn ad gangen. 
 • Al idræt for personer over 70 år med Corona-pas. Forsamlingsloft på 25 personer (inklusiv frivillig, træner eller instruktør). 
 • Indendørs idræt for personer over 18 år med Corona-pas.  Forsamlingsloft på 25 personer.  OBS! Dog åbnes der ikke op for kontaktsport, for personer over 18 år og under 70 .  Kontaktsport er defineret, ifølge kulturministeriets Q&A, som værende disse sportsgrene: Basketball, håndbold, floorball, vandpolo, pardans i skøjteløb, boksning, brydning, kampsport, ishockey, hockey, pardans, indendørs fodbold og futsal. 
 • Idræt der ikke er i organiseret regi.  Dette betyder at bl.a. Svømmehallerne er åbent for offentlige gæster, samt for foreningssvømmere.  
 • Fitnesscentre åbnes med krav om Corona-pas. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med Corona-pas og overholdelse af smitteforbyggende tiltag, herunder afspritning mv. 

 
Mødevirksomhed Klubhuse

Det er tilladt at benytte egne klubhuse, så længe det sikres at det gældende indendørs forsamlingsforbud på 25 personer overholdes samt sikre at der i videst mulig omfang holdes en mesters afstand og der er fokus på rengøring og hyppig afspritning mv. Man skal som forening huske at sætte de nødvendige skilte op, herunder max antal personer og krav om mundbind og Corona-pas (se overskriften ”Plakat” nederst i dokumentet). 
Kommunale lokaler Der kan forud for foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år, nu også afholdes bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i de kommunale lokaler med krav om overholdelse af forsamlingsforbud på 25 personer samt gældende restriktioner ang. afstand, afspritning og gyldig Corona-pas. 

 
Tilskuere/publikum 

Det er muligt at have tilskuere/publikum til idræts-aktiviterne, men der er forskel på om det indendørs eller udendørs aktiviteter: 
Tilskuere ved udendørs idræt Her tæller tilskuere med i forsamlingsloftet på 75 personer. 
Tilskuere ved indendørs forenings- og idrætsliv Her tæller tilskuere med i forsamlingsloftet på 25 personer. Afstands- og Adgangskravet (lokalets max antal) skal kunne overholdes . 
 
Allerede gældende retningslinjer Da der ikke er andet nævnt for idrætslivet, må det antages at følgende retningslinjer stadig er gældende. 
Foreningsliv Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler, åbner for børn og unge under 18 år.  OBS! Genåbningen gælder dog ikke sangaktiviteter. 

 

Omklædningsrum mv. 

Der opfordres til omklædning hjemme.   Omklædningsrum, toiletter og opbevaringsskure kan holdes åbne for kortvarige ophold.  Kortvarige ophold omfatter som udgangspunkt ikke badning   Hurtig omklædning er tilladt under hensyntagen til kvadratmeterkravet.  Under omklædning og evt. bad, holdes mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt samt undgå kødannelse. 

Svømning Antallet af aktive i bassiner reguleres, så der maksimalt er én udøver pr. 4 m2 målt på vandets overflade. 

 
Lokalets størrelse: Afstand 

 • I lokaler må der maksimalt tillades adgang for: 1 person pr. 4 m2 gulvareal. 
 • I lokaler, hvor personer i det væsentlige sidder ned, må der tillades adgang for: 1 person pr. 2 m2 gulvareal

Mundbind/Visir 

 • Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder museer, biblioteker, kunsthaller, idrætshaller, træningscentre, svømmehaller, stadions, foreningslokaler mv.  Det er påkrævet, at besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter.  Kravet om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, gælder ikke for besøgende, brugere, tilskuere og lignende, der sidder ned. 

Kulturlivet

Spillesteder, teatre, biografer og øvrige kulturaktiviteter genåbner med Corona-pas (børn under 12 år undtaget).  

 • De kommunale lokaler i Faxe Kommune vil blive åbnet for booking pr. 6. maj 2021, til kulturelle aktiviteter, såsom teater, musik m.m. så længe aktiviteten i øvrigt overholder de gældende retningslinjer.  
 • For udøvere af kulturelle aktiviteter på amatørniveau, er der krav om Corona-pas for voksne over 18 år.  
 • Der må samles op til 2000 tilskuere i sektioner af 500 i biografopstilling (ansigtet vendt mod en scene, sidder på faste pladser). Dette gælder både indendørs og udendørs, ligesom kravet om Corona-pas også gælder for udendørs arrangementer. (Se tabellen i vedhæftede genåbningsaftale for mere information).  
 • Ved møde aktivitet (f.eks. generalforsamling) er det lille forsamlingsforbud på maks. 25 personer fortsat gældende frem til den 21. maj.  


Link til fulde retningslinjer og aftale

DGI’s spørgsmål og svar til genåbningens restriktioner

Opdateringsdato: 07.05.2021 - 00:46