Indendørs idrætsfaciliteter

Corona opdatering – Tirsdag d. 27.10.2020

Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer.
Fra den 26. oktober 2020, og 4 uger frem, er der forbud på at forsamles mere end 10 personer. Dette gælder både inden- og udendørs.

Undtagelse

 • Børn og unge personer under 21 år:
  Der er undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes som nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Her må der maks. samles 50 personer til disse aktiviteter.

  Dette betyder at der forsat må afholdes idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år.
  Der må deltage de nødvendige voksne over 21 år, til at afvikle arrangementet forsvarligt. Dette kan for eksempel være til babysvømning, barn/voksen gymnastik samt en træner på et idrætshold. Disse voksne er inkl. de 50 personer.

  Dette betyder også, at der ikke må være en større forsamling af for eksempel forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet, med mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med samme retning mod en scene, bane eller lignende- og de skal bære mundbind indtil de sidder ned- Her må der være op til max. 500 personer til stede.
 • Voksne personer over 21 år:
  Voksne personer over 21 år, må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge personer på til 21 år. De nødvendige voksne over 21 år (f.eks. en træner), til at afvikle et arrangement/aktivitet forsvarligt, tæller også med i de 10 personer.

Maks. 500 siddende personer til inden- og udendørsarrangementer.
Det gælder stadig at der må maks. befinde sig 500, i det væsentlige, siddende personer tilstede til afviklingen af inden- og udendørs arrangementer, begivenheder mv.
Dette kan for eksempel være kurser på aftenskoler, hvor elever/kursister/deltagere i al væsentlighed er siddende på faste pladser i samme retning mod en scene, bane el. lignende. Læreren/underviseren/foredragsholderen kan dog stå op i undervisningen.

Du kan læse mere om retningslinjerne for arrangementer med op til 500 siddende personer, her.

Opsummering:
Fra mandag den 26. oktober 2020
• Aktiviteter med børn og unge op til 21 år: Max. 50 personer.
• Aktiviteter med voksne fra 21 år og op efter: Max. 10 personer.
• Et arrangement mv., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende: Max 500 personer.

 

Krav om mundbind eller visir i fritids- og idrætsfaciliteter - Gælder fra torsdag den 29. oktober 2020.
Der er indført ny krav om at bære mundbind eller visir på personer på 12 år og derover, ved besøg i idendørs i fritid og idrætsfaciliteter mv.
Dette gælder både kunder, besøgende, tilskuere samt personale tilknyttet den pågældende fritids- og idrætsfacilitet- som ikke udøver idrætsaktiviteten.

Undtagelse

 • Personale
  For personale gælder kravet, hvis de har kontakt med kunder/besøgende- medmindre man befinder sig bag afskærmning eller er i et lukket rum, som kunder/besøgende ikke har adgang til. 
 • Siddende personer eller aktivitetens natur
  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke når man sidder ned eller hvis det ikke kan bæres grundet aktivitetens natur. Dette kan for eksempel være ved badning (i forbindelse med omklædning).
 • Optrædende og udøvere mv.
  Kravet om mundbind og visir gælder ikke for optrædende eller udøvere mv. under en fritids- eller idrætsaktivitet.
  Kravet gælder dog både før og efter optræden og/eller udøvelsen, for eksempel før og efter en kamp eller træning, når man går rundt i en idrætshal mv.
  Kravet gælder fra den 29. oktober 2020, frem til den 02. januar 2021.

 

Svømmehaller og Fitnesscentre
Der vil forsat være mulighed for at benytte svømmehaller og fitnesscentre for almindelig ophold og færdsel på tværs af aldersgrupper.

Forsamling
I forbindelse med ét samlet arrangement eller én aktivitet såsom holdtræning, må der dig maks. befinde sig 10 personer.- Dog undtaget idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 21 år. (Se den første overskrift, afsnit vedr. forsamlingsforbuddet)

Mundbind eller visir
Man skal ligeledes have mundbind på, når man ikke udøver sin idrætsaktivitet.
Undtagelse: Hvis aktivitetens natur gør det umuligt at håndtere et krav om mundbind, for eksempel i forbindelse med badning eller i et omklædningsrum.

Omklædning
Man skal have mundbind eller visir på, når man kommer og går ind i omklædningen, samt når man forlader stedet- eller opholder sig i f.eks. et loungeområde.
Undtagelse: Når man går ud af et omklædningsrum i sit idrætstøj eller svømmedragt, er der ikke krav man mundbind eller visir. Dette gælder også mellem maskinerne (fitnesscentrene) samt når man går til og fra bassinet (Svømmehallerne).

 

Anbefales at sociale arrangementer aflyses
Det anbefales fortsat, at alle sociale arrangementer i forbindelse med bl.a. fritidstilbud aflyses.
Dette gælder for eksempel fester, fællesspisning, klubaftener mv.

Anbefalinger omfatter både sociale aktiviteter før og efter fritidsaktiviteter samt for selvstændige arrangementer.
Anbefalingen gælder også selv om børn og unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

 

DIF og DGI’s 3. runde af Corona-hjælpepulje: Åben til d. 30. oktober 2020
DIF og DGI’s Corona-hjælpepulje henvender sig til idrætsforeninger som er ramt økonomisk af COVID-19 grundet udgifter og indtægter som er tabt fra bl.a. aflyste arrangementer, manglende kontingentbetaling og manglende sponsorstøtte.

Idrætsforeninger, som ikke er medlem af DIF og DGI, kan også søge puljen.
Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra Corona-hjælpepuljen, kan søge i denne tredje ansøgningsrunde, hvor der er ansøgningsfrist fredag den 30. oktober kl. 12.00.

Læs mere om puljen og dets retningslinjer og ansøgningsprocedure her.

 

Foreningers- og aftensskolers ansvar
Det er op til den enkelte forening eller aftenskole at vurdere om man kan planlægge og tilrettelægge de folkeoplysende aktiviteter efter de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne.

Er man i tvivl eller mener man ikke kan følge retningslinjerne og anbefalingerne fra myndighederne, opfordre vi til at man lader være med at afholde aktiviteten. I er selvfølgelig velkommen til at kontakte os ved tvivl.
Hvis der er kommunale lokaler, haller i forbindelse med aflysninger af arrangementer og aktiviteter mv., er det vigtigt at I får afbooket tiderne. Dette får ikke betydning for at tiderne, men det er blot til registrering og sikring på at lokalerne ikke vil stå unødigt åbent.

Mange foreninger og aftensskoler modtager særlig information fra hovedeforbund/hovedorganisationer, og det opfordre vi til at følge, da de her ofte vil være tilpasset, så anbefalingerne er tilpasset særligt til jeres folkeoplysende aktiviteter/område.

 

Kultur og Fritid arbejder hjemmefra indtil videre.
Kultur- og Fritid afdelingen arbejder hjemmefra i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsopgaver og udførelse.
Vi kan selvfølgelig kontaktes pr. telefon og mail, og ved særlige omstændigheder kan der aftales møder.

Du kan kontakte Kultur og Fritid på
Mail: Kulturogfritid@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 37 40
Vores individuelle kontaktoplysninger finder du her

Opdateringsdato: 27.10.2020 - 11:32