Indendørs idrætsfaciliteter

Mere er nu åbent i forenings- og fritidslivet. Læs mere her.

Forbuddet mod større forsamlinger er ændret, fra før at være en forsamling på 10 personer, til nu at være en forsamling på 50 personer.

Det er til glæde for flere foreninger og frivillige, at Danmark åbner mere op og det betyder bl.a. at man kan benytte de kommunale lokaler, haller, svømmehaller mv. til idrætsaktiviteter igen. Dette under forudsætning af, at man kan overholde Sundhedsstyrelses anbefalinger og vejledning samt nedstående retningslinjer.

Tænker I at påbegynde aktiviteter i offentlige lokaler, Faxe Hallerne, Haslev Hallerne eller en af svømmehallerne, så skal I give besked inden I starter op, til Stine Koch, på mail: skoch@faxekommune.dk

Såfremt jeres aktiviteter kan foregå udendørs, opfordrer vi jer til at fortsætte med dette, da risikoen for smitte og spredning af Corona er mindre end ved indendørs aktiviteter.

Kulturministeriet har udstedt retningslinjerne for åbningen af idræt- og foreningsliv samt dets faciliteter.
Retningslinjerne er opdelt i værende indendørs og udendørs og indeholder generelle tiltag og særlige tiltag for bestemte typer af foreninger og idræt.


Nedstående har vi opstillet nogle punkter af de generelle retningslinjer fra både indendørs og udendørs:

  • Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger. 
  • Overhold forsamlings restriktioner (Max 50 personer)
  • Før genåbningen skal det sikres at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger er på plads, samt at retningslinjerne er synlige (plakater), derudover at håndsprit (70-85 % alkohol) er tilgængeligt.
  • (Indendørs) Max. 1 person pr. 4 m2 ved benyttelse af offentlige lokaler/adgange.
  • Der må dog tillades afgang for 1 deltager pr. 2 m2, hvis deltagere/besøgende væsentlig sidder ned.
  • Fastlæg evt. særlige retningslinjer for efterlevelse af afstandskrav (1 meter, dog 2 meter ved fysisk aktivitet, anstrengelse, kraftige udråb og udånding mv.) ved konkrete aktiviteter.
  • Lav tiltag, der kan minimere varigheden af kontakten. Sørg for god udluftning, ved situationer hvor det kan være vanskeligt at holde afstand.

Forudsætning for genåbningen er at den nødvendige rengøring er tilstede;
- Hyppig og grundig rengøring af kontaktpunkter mim. 1 gang dagligt- oftere,ved mange berøringer.
- Skraldespande tømmes dagligt
- Fælles redskaber og remedier imellem de enkelte brugere rengøres.

 

Opdateringsdato: 29.06.2020 - 09:52