Indendørs idrætsfaciliteter og foreningsaktiviteter

Corona opdatering: Restriktioner gældende til den 7. februar 2021

De skærpede restriktioner som startede inden jul er forlænget til den 7. februar 2021.

Forlængelsen betyder at nedestående restriktioner og retningslinjer nu gælder frem til og med den 7. februar 2021

Idræts- og Fritidsaktiviteter

Der må ikke foregå indendørs sport/aktiviteter med mindre det er professionel sport/idræt.

Indendørs fritidsfaciliteter er lukkede og det gælder indtil den 7. februar 2021.

Det er kun professionel idræt der må benytte disse faciliteter.  

Der må fortsat afvikles udendørs aktiviteter, dog kun med max 5 personer samlet uanset alder, inkl. træner m.fl.

Øvrige foreningsaktiviteter

Lokaler vil være lukket til møder og foredragsholdere i samme periode, herunder kulturinstitutioner som skal holde indendørsarealer lukkede for offentligheden.

Dette vil også sige at biblioteket skal holdes lukket og dermed også mødelokalerne på henholdsvis Haslev og Faxe Biblioteker vil være lukkede i perioden.

Generelt

I kan læse mere om restriktionerne på kulturministeriets hjemmeside HR.

Der er tilsendt samme information ud til foreningerne d. 14.01.2021.

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående er I meget velkomne til at kontakte os.

Der vil blive udsendt mail til foreningerne, hvis der sker ændringer eller andet nyt, som har indflydelse på idræts-, fritids- eller kulturaktiviteter.

Kultur og Fritid arbejder hjemmefra

Kultur- og Fritid afdelingen arbejder hjemmefra i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsopgaver og udførelse.

Vi kan selvfølgelig kontaktes pr. telefon og mail, og ved særlige omstændigheder kan der aftales møder.

Du kan kontakte Kultur og Fritid på

Mail: Kulturogfritid@faxekommune.dk

Telefon: 56 20 37 40
 

Opdateringsdato: 21.01.2021 - 16:05