Plejecentre - sådan må du komme på besøg

Besøgsregler for plejecentre i Faxe Kommune

Besøgsregler på plejecentre

Besøg på plejecentre i Faxe Kommune skal stadig foregå udendørs. På myndighedernes samlede corona-hjemmeside (www.politi.dk/corona), kan man læse følgende: "Partierne er enige om, at retningslinjerne for besøgs- og aktivitetsrestriktioner på fx plejehjem, hospice, psykiatri, bosteder, beskyttet beskæftigelse, kriminalforsorgens institutioner mv. afvikles eller tilrettes, i det omfang det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det aftales nærmere i relevante sektorpartnerskaber på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne." 

I Faxe Kommune betyder det, at det er op til lederen på det enkelte tilbud, hvordan besøg kan gennemføres "sundhedsmæssigt forsvarligt". Vil du på besøg, er det derfor en god ide at kontakte stedet først. 

Indtil videre opretholder Faxe Kommune stadig forbud mod indendørs besøg af pårørende på plejecentre. Man må derimod gerne komme på besøg udendørs. Det er lederen på det enkelte plejecenter, der fastsætter retningslinjerne for, hvordan et besøg kan foregå.

Forbuddet gælder:

  • Kommunale og private plejehjem/plejecentre
  • Kommunale og private aflastningspladser
  • Kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer 
  • Kommunale og private bosteder

Undtagelser

Der er visse undtagelser fra forbuddet.
Forbuddet gælder for eksempel ikke besøg i kritiske situationer, hvis man er nær pårørende. 

Ved en kritisk situation forstås for eksempel:

  • Et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person
  • Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn
  • Lignende særligt tungtvejende grunde

Får man undtagelsesvist lov til at komme på besøg som pårørende, skal man altid følge personalets anvisninger for besøget - herunder anvisninger om hvor, man må gå ind, hvor man må opholde sig under besøget og hvilke værnemidler, man eventuelt kan blive bedt om at tage på.

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 14:17